Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ hai, 17/4/2017, 0:0
Lượt đọc: 670

Xếp giải OLYMPIC 2017

SBD Họ và tên Lớp Môn Trường Điểm Giải
T04 Nguyễn Trung Kha 10C Toán Đa Phúc 12.50 Nhì
T02 Trương Tấn Dũng 10A1 Toán Trung Giã 11.50 Ba
T05 Đỗ Thị Hà Trang 10A1 Toán Trung Giã 10.00 KK
T07 Hoàng Phi Yến 10C Toán Đa Phúc 10.00 KK
V03 Nguyễn Thị Kim Anh 10D Ngữ văn Đa Phúc 12.25 Nhì
V01 Nguyễn Thị Vân Anh 10A5 Ngữ văn Trung Giã 11.75 Ba
V11 Lê Việt Phương 10C Ngữ văn Đa Phúc 11.75 Ba
V06 Ngô Thúy Hiền 10D Ngữ văn Đa Phúc 11.00 KK
V10 Ngô Thùy Ngân 10A5 Ngữ văn Trung Giã 10.75 KK
V04 Nguyễn Linh Chi 10A1 Ngữ văn Trung Giã 10.25 KK
H01 Nguyễn Hoàng Anh 10B Hóa học Đa Phúc 17.50 Nhất
H02 Nguyễn Thế Anh 10C Hóa học Đa Phúc 17.00 Nhì
H10 Nguyễn Thị Phương Thanh 10A1 Hóa học Trung Giã 12.50 Ba
H07 Nguyễn Thanh Mai 10A1 Hóa học Trung Giã 10.00 KK
H09 Đồng Minh Thái 10C Hóa học Đa Phúc 10.00 KK
U05 Lý Thị Mai Nga 10A5 Lịch sử Trung Giã 14.00 Nhất
U09 Đỗ Huyền Trang 10A1 Lịch sử Trung Giã 13.00 Nhì
U01 Trương Thị 10A3 Lịch sử Trung Giã 12.50 Ba
U03 Nguyễn Thị Hay 10A5 Lịch sử Trung Giã 11.00 KK
U04 Hoàng Như Hoa 10D Lịch sử Đa Phúc 11.00 KK
U08 Đàm Đình Tập 10C Lịch sử Đa Phúc 10.00 KK
L12 Đặng Hữu 10A Vật lí Đa Phúc 15.00 Nhất
L03 Nguyễn Tuấn Anh 10A1 Vật lí Trung Giã 13.75 Nhì
L04 Đàm Đức Bình 10C Vật lí Đa Phúc 11.50 Ba
L05 Trương Ngọc Chiến 10A1 Vật lí Trung Giã 11.50 Ba
L14 Trần Minh Trí 10A2 Vật lí Trung Giã 11.50 Ba
L08 Phan Thảo Hiền 10A1 Vật lí Trung Giã 10.00 KK
D03 Lương Thúy Bình 10A1 Địa lí Trung Giã 16.00 Nhất
D02 Phạm Ngọc Ánh 10E Địa lí Đa Phúc 13.25 Nhì
D07 Trần Thị Thanh Ngân 10D Địa lí Đa Phúc 11.00 Ba
S02 Đỗ Thị Hoàng Anh 10C Sinh học Đa Phúc 11.25 Ba
S09 Nguyễn Thị Hồng 10A1 Sinh học Trung Giã 10.50 KK
S11 Nguyễn Thu Hương 10A1 Sinh học Trung Giã 10.00 KK
S14 Nguyễn Thị Xuân Phượng 10A Sinh học Đa Phúc 10.00 KK
A14 Trần Thị Quỳnh Trâm 10D Anh Đa Phúc 15.25 Nhất
A12 Nguyễn Phương Liên 10D Anh Đa Phúc 15.00 Nhì
A13 Trần Long 10E Anh Đa Phúc 14.50 Ba
A08 Nguyễn Thu Hương 10D Anh Đa Phúc 13.00 KK
A09 Phạm Văn Huy 10A1 Anh Trung Giã 13.00 KK
A02 Nguyễn Đồng Đức Anh 10A1 Anh Trung Giã 12.00 KK

 

SBD Họ và tên Lớp Môn Trường Điểm Giải
T23 Nguyễn Quốc Dương 11A1 Toán Trung Giã 12.50 Nhì
T33 Trần Minh Thân 11C Toán Đa Phúc 12.00 Ba
T24 Đồng Minh Hiếu 11A1 Toán Trung Giã 10.50 KK
T27 Trịnh Ngọc Lâm 11A1 Toán Trung Giã 10.25 KK
T22 Nguyễn Đức Dũng 11C Toán Đa Phúc 10.00 KK
T25 Nguyễn Bá Phi Hùng 11C Toán Đa Phúc 10.00 KK
H25 Nguyễn Duy Hiếu 11A1 Hóa học Trung Giã 15.00 Nhất
H29 Đinh Quang Khải 11A1 Hóa học Trung Giã 13.00 Nhì
H32 Khổng Thị Ngọc Mai 11A1 Hóa học Trung Giã 11.75 Ba
H26 Nguyễn Văn Hoàng 11C Hóa học Đa Phúc 11.50 Ba
H37 Nguyễn Thị Thủy 11A2 Hóa học Trung Giã 11.00 KK
H30 Nguyễn Quốc Khánh 11C Hóa học Đa Phúc 10.50 KK
U24 Lưu Thị Hồng 11A2 Lịch sử Trung Giã 13.00 Nhì
U29 Nguyễn Thị Phấn 11A2 Lịch sử Trung Giã 12.50 Ba
U21 Nguyễn Thị Huyền 11A8 Lịch sử Trung Giã 11.50 KK
U22 Nguyễn Mỹ Diệu 11H Lịch sử Đa Phúc 11.25 KK
U30 Lê Thị Thu Phương 11D Lịch sử Đa Phúc 10.00 KK
L24 Nguyễn Lan Anh 11A1 Vật lí Trung Giã 17.75 Nhất
L23 Ngô Diệp Anh 11A1 Vật lí Trung Giã 16.5 Nhì
L26 Nguyễn Quốc Dương 11A1 Vật lí Trung Giã 14.5 Ba
L21 Nguyễn Quốc An 11C Vật lí Đa Phúc 13.75 Ba
L34 Nguyễn Bình Phương Ngọc 11A1 Vật lí Trung Giã 13.75 Ba
L29 Nguyễn Minh Huyền 11A1 Vật lí Trung Giã 13 KK
L38 Trần Thúy Vân 11C Vật lí Đa Phúc 12.25 KK
L35 Nguyễn Đăng Quang 11A1 Vật lí Trung Giã 12
D22 Nguyễn Thị Minh Ánh 11A3 Địa lí Trung Giã 14.25 Nhất
D32 Đỗ Khánh Vân 11D Địa lí Đa Phúc 14 Nhì
D28 Nguyễn Thị Sen 11A2 Địa lí Trung Giã 12 Ba
D29 Hoa Thị Hà Trang 11B Địa lí Đa Phúc 11.5 KK
I24 Nguyễn Hoàng Nam 11C Sinh học Đa Phúc 11.5 Ba
I22 Phan Thị Hân 11A1 Sinh học Trung Giã 11 KK
I27 Phạm Quỳnh Trang 11A1 Sinh học Trung Giã 10 KK
I28 Phạm Thành Trung 11C Sinh học Đa Phúc 10 KK
A31 Trần Hương Ly 11D Anh văn Đa Phúc 18 Nhất
A26 Nguyễn Hương Giang 11D Anh văn Đa Phúc 17.75 Nhì
A37 Trương Nguyễn Yến Thanh 11A1 Anh văn Trung Giã 17.75 Nhì
A35 Trần Minh Quang 11D Anh văn Đa Phúc 17.25 Ba
A36 Đỗ Thị Toàn 11D Anh văn Đa Phúc 17.25 Ba
A33 Nguyễn Đức Minh 11D Anh văn Đa Phúc 16.5 KK
A24 Hoàng Thị Thủy Chi 11A2 Anh văn Trung Giã 16.25 KK
V27 Nguyễn Khánh Linh 11D Ngữ văn Đa Phúc 14.00 Nhất
V29 Đỗ Thị  Phương 11A5 Ngữ văn Trung Giã 13.25 Nhì
V26 Trần Liên Hương 11D Ngữ văn Đa Phúc 12.50 Ba
V25 Phạm Việt  Hằng 11E Ngữ văn Đa Phúc 12.00 KK
V30 Sái Thị  Quyên 11A3 Ngữ văn Trung Giã 12.00 KK
V23 Hoàng Thị Hương Giang 11A2 Ngữ văn Trung Giã 11.50 KK

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105