Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Phố Nỷ, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội
 
Email: c3trunggia@hanoiedu.vn