Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ hai, 12/3/2018, 0:0
Lượt đọc: 600

Kết quả thi HSG cụm khối 10 và 11 năm học 2017-2018

Xem nội dung tệp đính kèm

Để xem nhanh theo tên hoặc số báo danh: Đặt trỏ vào bảng tính --> nhấn tổ hợp phím Ctrl + F --> Gõ nội dung tìm kiếm --> Tìm

T HỌ VÀ TÊN Lớp Môn Điểm trường
1 Hà Diệu Linh 10D VA 14 Đa Phúc
2 Nguyễn Thu Huyền 10C VA 13.75 Kim Anh
3 Hà Ngọc Lưu Ly 10C VA 13.5 Kim Anh
4 Nguyễn Thùy Linh 10D VA 13 Đa Phúc
5 Nguyễn Phương Anh 10D VA 12.5 Đa Phúc
6 Đỗ Thị Tình 10C VA 12.5 Kim Anh
7 Nguyễn Ngọc Thùy Dung 10C VA 12 Kim Anh
8 Nguyễn Thị Hồng 10E VA 12 Đa Phúc
9 Lê Thị Ngọc Huyền 10D VA 12 Đa Phúc
10 Nguyễn Thu Trang 10C VA 12 Xuân Giang
11 Phạm Trúc Anh 10D VA 11.5 Đa Phúc
12 Nguyễn Ngọc Thanh 10D VA 11.5 Đa Phúc
13 Đỗ Thị Thanh Thảo 10A1 VA 11.5 Trung Giã
14 Nguyễn Thị Minh Ánh 10A VA 11 Kim Anh
15 Phạm Khánh Phương 10A3 VA 11 Trung Giã
16 Nguyễn Thị Hằng 10D VA 11 Xuân Giang
17 Nguyễn Thị Thùy Linh 10C VA 10 Xuân Giang
18 Dương Thị Thu Thảo 10K VA 10 Xuân Giang
19 Lê Thị Dung 10C VA 9.5 Xuân Giang
20 Cao Thị Hoa Hậu 10A VA 9.5 Kim Anh
21 Nguyễn Thị Ngọc Mai 10G VA 9.5 Kim Anh
22 Tạ Thị Thảo Nguyên 10A VA 9.5 Minh Phú
23 Phạm Vân Anh 10A1 VA 9 Trung Giã
24 Phan Thị Thu Hương 10E VA 9 Đa Phúc
25 Nguyễn Huyền Thanh 10B VA 9 Minh Phú
26 Hoàng Thị Tuyết Nhung 10A10 VA 8.5 Trung Giã
27 Phạm Thị Thùy Dương 10A10 VA 8 Trung Giã
28 Nguyễn Thị Thu 10A VA 8 Minh Phú
29 Tạ Thu Trang 10A VA 8 Minh Phú
30 Nghiêm Thị Thu 10B VA 7 Minh Phú
31 Nguyễn Ngọc Lan 10H VA 5 Xuân Giang
32 Vương Thị Liên 10H VA 4 Xuân Giang
33 Cù Minh Hoàng 10A1 TO 14.75 Trung Giã
34 Đặng Phương Anh 10C TO 14 Đa Phúc
35 Nguyễn Thiên Hoàn 10C TO 14 Đa Phúc
36 Nguyễn Đức Hướng 10C TO 13.25 Đa Phúc
37 Nguyễn Văn Khuyến 10C TO 13.25 Đa Phúc
38 Đinh Nguyễn Minh Đức 10A TO 12.5 Kim Anh
39 Nguyễn Thị Hồng Linh 10A TO 12.5 Xuân Giang
40 Phạm Thanh Huyền 10A TO 12.25 Xuân Giang
41 Nguyễn Văn Nam 10A TO 12.25 Xuân Giang
42 Nguyễn Văn Hoàng 10A1 TO 11.75 Trung Giã
43 Nguyễn Thu Huệ 10D TO 11.75 Đa Phúc
44 Vương Thu Phương 10A TO 11.75 Minh Phú
45 Đồng Thùy Dung 10A1 TO 11 Trung Giã
46 Lê Thị Lan Anh 10A TO 10.75 Kim Anh
47 Nguyễn Lâm Phương 10D TO 10.75 Đa Phúc
48 Nguyễn Thị Ngọc Uyên 10A TO 10.75 Minh Phú
49 Lê Thị Ánh Dương 10C TO 10 Đa Phúc
50 Hà Văn Quyết 10A TO 9.5 Xuân Giang
51 Lê Thị Thắng 10C TO 8.75 Đa Phúc
52 Ngô Anh Việt 10A TO 8.5 Minh Phú
53 Phạm Thị Phượng 10A1 TO 8 Trung Giã
54 Lê Thị Thanh Huyền 10A TO 7.25 Kim Anh
55 Tạ Thị Đào 10A TO 7 Kim Anh
56 Hồ Việt Anh 10A1 TO 6.5 Trung Giã
57 Đỗ Anh Tuấn 10A TO 5.75 Minh Phú
58 Nguyễn Linh Nhi 10A TO 5 Kim Anh
59 Hoàng Văn An 10B TO 2 Xuân Giang
60 Hoàng Minh Tuấn 10A TO -1 Minh Phú
61 Tô Hương Trang 10D TA 12.4 Đa Phúc
62 Lê Thu An 10D TA 11.6 Đa Phúc
63 Nguyễn Anh Tuấn 10B TA 9.4 Kim Anh
64 Vũ Hoàng Lan 10D TA 9 Đa Phúc
65 Nguyễn Thị Quỳnh 10C TA 9 Kim Anh
66 Đoàn Việt Hưng 10C TA 8.2 Đa Phúc
67 Nguyễn Phúc Nguyên Hương 10D TA 8.2 Đa Phúc
68 Đỗ Thị Quỳnh Như 10C TA 8.2 Kim Anh
69 Nguyễn Ngọc Huyền 10C TA 7.8 Kim Anh
70 Nguyễn Thu Hà 10D TA 7.6 Đa Phúc
71 Hồ Diệp Linh 10A1 TA 7.6 Trung Giã
72 Đỗ Hồng Ngọc 10C TA 7.4 Kim Anh
73 Phạm Thủy Tiên 10C TA 7.4 Kim Anh
74 Lê Phương Anh 10C TA 7.2 Đa Phúc
75 Đỗ Gia Huy 10C TA 6.4 Kim Anh
76 Nguyễn Hoàng Anh 10A2 TA 6 Trung Giã
77 Trần Bích Lương 10A1 TA 6 Trung Giã
78 Nguyễn Hoàng Duy 10A TA 5.8 Xuân Giang
79 Nguyễn Tiến Mạnh 10A TA 5.6 Xuân Giang
80 Nguyễn Thùy Chi 10C TA 5.4 Đa Phúc
81 Hoàng Thùy Dung 10C TA 5 Xuân Giang
82 Nguyễn Thị Huyền Diệp 10M TA 4.8 Xuân Giang
83 Nguyễn Khánh Linh 10A TA 4.8 Minh Phú
84 Nguyễn Thị Minh Hoà 10A TA 4.6 Minh Phú
85 Nguyễn Thị Mai Lan 10C TA 4.6 Xuân Giang
86 Phạm Thái Quỳnh 10A2 TA 4.6 Trung Giã
87 Nguyễn Nam Hiệp 10B TA 4.2 Xuân Giang
88 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 10A TA 4.2 Minh Phú
89 Đào Huyền Trang 10A TA 3.6 Xuân Giang
90 Tạ Thị Thuỳ Trang 10A TA 3.4 Minh Phú
91 Nguyễn Ngọc Anh 10A TA 3 Minh Phú
92 Vũ Thị Thúy Ngà 10D SU 9 Đa Phúc
93 Hoàng Phương Chi 10D SU 8 Đa Phúc
94 Nguyễn Thị Mai Hoa 10B SU 8 Xuân Giang
95 Nguyễn Việt Hùng 10A SU 8 Đa Phúc
96 Nguyễn Thu Hương 10E SU 7 Đa Phúc
97 Phạm Lê Phương Thảo 10C SU 7 Đa Phúc
98 Hoàng Xuân Trường 10I SU 6.5 Đa Phúc
99 Khuất Thảo Chi 10C SU 6 Đa Phúc
100 Nguyễn Đỗ Quỳnh Trang 10C SU 6 Đa Phúc
101 Nguyễn Hồng Nhung 10A2 SU 5.5 Trung Giã
102 Thiều Nguyễn Ngọc Bích 10A2 SU 5 Trung Giã
103 Trần Thị Huyền 10B SU 5 Kim Anh
104 Đỗ Thúy Quỳnh 10C SU 4 Xuân Giang
105 Nguyễn Thị Yên 10C SU 4 Kim Anh
106 Nguyễn Thị Hồng Anh 10A SU 3.5 Xuân Giang
107 Nguyễn Thị Thùy Giang 10A SU 3.5 Kim Anh
108 Nguyễn Văn Chiến 10H SU 3 Xuân Giang
109 Nguyễn Thị Ánh Hồng 10A2 SU 3 Trung Giã
110 Hoàng Thị Huyền 10C SU 3 Xuân Giang
111 Lưu Hồng Nhung 10B SU 3 Kim Anh
112 Hoàng Thu Giang 10C SU 2.5 Kim Anh
113 Vũ Thị Minh Hạnh 10A2 SI 12.5 Trung Giã
114 Nguyễn Tiến Đạt 10C SI 12 Đa Phúc
115 Nguyễn Thị Thúy Hồng 10A2 SI 11 Trung Giã
116 Nguyễn Thị Chinh 10A SI 10 Xuân Giang
117 Nguyễn Thị Tú 10A SI 10 Xuân Giang
118 Doãn Đỗ Hương Thảo 10A1 SI 9 Trung Giã
119 Nguyễn Thịnh Anh 10A SI 8 Xuân Giang
120 Lê Thanh Hậu 10A1 SI 8 Trung Giã
121 Tạ Thị Minh Ánh 10A SI 7.5 Minh Phú
122 Nguyễn Tiến Duy 10B SI 7.5 Đa Phúc
123 Phùng Thị Minh Trang 10A SI 7.5 Kim Anh
124 Dương Yến Ninh 10A1 SI 7 Trung Giã
125 Nguyễn Thu Huyền 10C SI 6.5 Đa Phúc
126 Tạ Phương Thảo 10H SI 6.5 Kim Anh
127 Tạ Quỳnh Anh 10A SI 6 Kim Anh
128 Cao Hoàng Linh 10C SI 6 Đa Phúc
129 Nguyễn Thuý Quỳnh 10C SI 5 Đa Phúc
130 Nguyễn Thị Lương 10B SI 4.5 Xuân Giang
131 Trương Thị Yến 10B SI 4.5 Xuân Giang
132 Nguyễn Thu Phương 10A SI 4 Kim Anh
133 Trần Nguyễn Anh Thu 10E SI 3.5 Đa Phúc
134 Nguyễn Thanh Tùng 10E SI 2 Đa Phúc
135 Hoa Xuân Tùng 10E SI 1.5 Đa Phúc
136 Đào Xuân Quảng 10A SI -1 Kim Anh
137 Hoàng Minh Dũng 10C LY 17 Đa Phúc
138 Nguyễn Tuấn Hùng 10A1 LY 15.25 Trung Giã
139 Nguyễn Trọng Nhân 10C LY 14.25 Đa Phúc
140 Phương Minh Đức 10A LY 13.25 Đa Phúc
141 Nguyễn Đan Hùng 10C LY 12 Đa Phúc
142 Nguyễn Trọng Kiên 10A LY 11.75 Đa Phúc
143 Ngô Vĩ Dinh 10A1 LY 11 Trung Giã
144 Bùi Văn Phương 10A1 LY 11 Trung Giã
145 Nguyễn Đình Tác 10A1 LY 11 Trung Giã
146 Đỗ Lê Trung 10A LY 11 Kim Anh
147 Lại Thảo Vy 10C LY 10.25 Đa Phúc
148 Nguyễn Mai Anh 10A LY 8.5 Xuân Giang
149 Nguyễn Quang Trung 10C LY 8.5 Đa Phúc
150 Nguyễn Hoàng 10A1 LY 7 Trung Giã
151 Nguyễn Thị Phương Linh 10C LY 7 Đa Phúc
152 Đỗ Hoàng Yến 10A LY 6.75 Kim Anh
153 Nguyễn Thị Xuân 10A LY 6 Xuân Giang
154 Nguyễn Thế Nam 10A LY 5.5 Minh Phú
155 Hà Văn Đại 10A LY 5.25 Xuân Giang
156 Nguyễn Sỹ Hiệp 10A LY 5.25 Xuân Giang
157 Lưu Thái Nam 10A LY 5 Minh Phú
158 Nguyễn Việt Hoàng 10A LY 4.75 Kim Anh
159 Bùi Phương Thảo 10A LY 4.5 Kim Anh
160 Trần Minh Đức 10A LY 4.25 Kim Anh
161 Nguyễn Thị Khánh 10A LY 4 Xuân Giang
162 Nguyễn Duy Kiên 10A LY 2.75 Minh Phú
163 Nguyễn Hồng Sơn 10G LY 2 Xuân Giang
164 Phạm Quốc Giang 10A LY 1 Minh Phú
165 Hoàng Minh Tuấn 10A LY -1 Minh Phú
166 Vũ Thị Thanh 10A1 HO 16.5 Trung Giã
167 Nguyễn Thị Nga 10C HO 13.25 Đa Phúc
168 Trần Thị Thanh Chúc 10C HO 11.5 Đa Phúc
169 Đỗ Thanh Lâm 10C HO 11.25 Đa Phúc
170 Nguyễn Thị Huyền Trang 10A1 HO 10 Trung Giã
171 Nguyễn Minh Huyền 10A HO 9.5 Kim Anh
172 Đồng Thanh Hằng 10A1 HO 9.25 Trung Giã
173 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 10A HO 8.75 Minh Phú
174 Lương Thị Bích Liên 10A1 HO 8 Trung Giã
175 Vũ Minh Đức 10A HO 7.25 Xuân Giang
176 Lương Thúy Hiền 10B HO 7 Đa Phúc
177 Nguyễn Thị Thu Hiền 10A HO 7 Xuân Giang
178 Lê Thị Hồng Thắm 10A HO 6 Đa Phúc
179 Nguyễn Tiến Thành 10A HO 5.75 Đa Phúc
180 Nguyễn Duy Hoàng 10C HO 5.25 Đa Phúc
181 Nguyễn Thị Thu Phương 10A HO 5 Kim Anh
182 Nguyễn Thị Thu Uyên 10B HO 5 Minh Phú
183 Trần Văn Đô 10A HO 4.75 Kim Anh
184 Phạm Tuyết Mai 10A HO 4.75 Minh Phú
185 Ngô Lan Anh 10A HO 4.5 Minh Phú
186 Nguyễn Thị Ngọc Hân 10A HO 4.5 Kim Anh
187 Nguyễn Quang Đức 10A HO 4.25 Xuân Giang
188 Nguyễn Thị Kiều Chinh 10A HO 4 Xuân Giang
189 Phan Thị Ngân 10A HO 4 Kim Anh
190 Nghiêm Phương Linh 10A HO 3.5 Đa Phúc
191 Vũ Quang Khánh 10A HO 2.5 Xuân Giang
192 Dương Nhật Linh 10D DI 14.5 Đa Phúc
193 Nguyễn Khánh Ly 10C DI 13.75 Đa Phúc
194 Nguyễn Thùy Linh 10A10 DI 13.25 Trung Giã
195 Sái Thị Hồng Thu 10A2 DI 13.25 Trung Giã
196 Lê Thị Ngọc 10A10 DI 13 Trung Giã
197 Nguyễn Văn Sáng 10G DI 13 Minh Phú
198 Nguyễn Phương Thảo 10D DI 12.5 Đa Phúc
199 Nguyễn Thế Anh Tú 10A DI 12.25 Đa Phúc
200 Tạ Thị Huyền 10A DI 11.5 Minh Phú
201 Nguyễn Thị Thanh 10H DI 11.5 Xuân Giang
202 Bùi Phương Linh 10D DI 11.25 Kim Anh
203 Ngô Toàn Thắng 10G DI 11 Kim Anh
204 Trần Thị Hương Trà 10G DI 11 Kim Anh
205 Ngô Bích Hằng 10A3 DI 10.75 Trung Giã
206 Nguyễn Thị Như Mong 10C DI 10.75 Đa Phúc
207 Nguyễn Văn Tới 10B DI 10.75 Đa Phúc
208 Nguyễn Minh Đức 10G DI 10.5 Minh Phú
209 Nguyễn Ngọc Thanh 10I DI 10.25 Đa Phúc
210 Nguyễn Thị Thùy 10B DI 10.25 Xuân Giang
211 Nguyễn Thị Thuyên 10B DI 9.5 Xuân Giang
212 Tạ Khánh Ly 10C DI 9.25 Kim Anh
213 Cao Ngọc Nhi 10C DI 9 Kim Anh
214 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10C DI 8.75 Xuân Giang
215 Nguyễn Việt Anh 10B DI 6.75 Xuân Giang
216 Đinh Quỳnh Anh 10A DI 6.5 Kim Anh
217 Phạm Ngọc Hoạt 10G DI 5.75 Minh Phú

 Lớp 11:

TT HỌ VÀ TÊN Lớp Môn Điểm thi Trường
1 Nguyễn Dương Quỳnh Anh 11D VA 13.5 Đa Phúc
2 Nguyễn Hạnh Trang 11B VA 13 Minh Phú
3 Nguyễn Thị Thu Hà 11C VA 12.5 Kim Anh
4 Ngô Thị Hạnh 11A5 VA 12.5 Trung Giã
5 Lê Việt Phương 11C VA 12.5 Đa Phúc
6 Nguyễn Thị Dương 11E VA 12 Đa Phúc
7 Nguyễn Linh Chi 11A2 VA 11.5 Trung Giã
8 Nguyễn Thị Trang Linh 11C VA 11.5 Kim Anh
9 Nguyễn Thị Trinh 11C VA 11.5 Kim Anh
10 Nguyễn Vân Anh 11A5 VA 11 Trung Giã
11 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11C VA 11 Kim Anh
12 Nguyễn Thị Thùy Dương 11C VA 11 Kim Anh
13 Nguyễn Thị Mỹ Linh 11C VA 10.5 Kim Anh
14 Lã Thị Thanh Hòa 11C VA 10 Xuân Giang
15 Trần Đình Huy 11B VA 10 Minh Phú
16 Nguyễn Thị Bích Liên 11A5 VA 10 Trung Giã
17 Nguyễn Thị Phượng 11C VA 9.5 Xuân Giang
18 Nguyễn Thị Thúy Nga 11C VA 8.5 Xuân Giang
19 Nguyễn Thị Hương Sen 11H VA 8.5 Minh Phú
20 Nguyễn Thị Kim Anh 11E VA 7.5 Đa Phúc
21 Đinh Thùy Linh 11C VA 7.5 Kim Anh
22 Nguyễn Thị Thúy 11C VA 7.5 Xuân Giang
23 Nguyễn Thị Thanh Huyền 11D VA 7 Đa Phúc
24 Hoàng Kiều Linh 11A1 VA 7 Trung Giã
25 Nguyễn Thị Lan Anh 11C VA 6 Xuân Giang
26 Phan Thị Thảo 11H VA 5.5 Minh Phú
27 Dương Khánh Linh 11A VA 5 Minh Phú
28 Nguyễn Trung Kha 11C TO 17.5 Đa Phúc
29 Đỗ Thị Hà Trang 11A1 TO 17.5 Trung Giã
30 Trương Tấn Dũng 11A1 TO 15.5 Trung Giã
31 Nguyễn Văn Quang 11A TO 14.5 Xuân Giang
32 Nguyễn Đăng Tùng 11A TO 14.5 Kim Anh
33 Nguyễn Quỳnh Ngân 11A TO 14 Kim Anh
34 Nguyễn Đức An 11A TO 13 Xuân Giang
35 Phan Xuân Chiến 11A TO 13 Xuân Giang
36 Nghiêm Thị Tuyết Trinh 11C TO 12.5 Kim Anh
37 Bùi Thị Kim Dung 11A TO 12 Kim Anh
38 Nguyễn Văn Đạt 11B TO 12 Đa Phúc
39 Hoàng Quang Mạnh 11B TO 12 Đa Phúc
40 Dương Thị Thu Phương 11A TO 12 Kim Anh
41 Chu Thị Yến 11C TO 12 Xuân Giang
42 Lê Thị Ngọc Diệp 11A TO 11.5 Minh Phú
43 Hoàng Phi Yến 11C TO 11.5 Đa Phúc
44 Vũ Hoàng Hiếu 11A TO 10.5 Minh Phú
45 Dương Hải Nam 11A TO 10.5 Minh Phú
46 Nguyễn Thị Hồng Mây 11A TO 10 Kim Anh
47 Nguyễn Thị Kim Sinh 11A TO 10 Kim Anh
48 Nguyễn Tiến Phúc 11B TO 9.5 Đa Phúc
49 Chu Thị Hường 11C TO 7 Xuân Giang
50 Nguyễn Tuấn Thành 11B TA 11.6 Đa Phúc
51 Trần Thị Quỳnh Trâm 11D TA 11.4 Đa Phúc
52 Nguyễn Đồng Đức Anh 11A1 TA 10.8 Trung Giã
53 Nguyễn Thu Hương 11D TA 10.4 Đa Phúc
54 Phạm Hải Hà 11C TA 10 Đa Phúc
55 Nguyễn Văn Hai 11A1 TA 9.8 Trung Giã
56 Trần Long 11D TA 9.8 Đa Phúc
57 Phạm Văn Huy 11A1 TA 9.6 Trung Giã
58 Nguyễn Minh Anh 11D TA 9 Đa Phúc
59 Dương Thu Nguyệt 11D TA 9 Đa Phúc
60 Lã Thị Trang 11A TA 9 Xuân Giang
61 Phùng Thị Anh Thư 11C TA 8.8 Kim Anh
62 Vũ Thu Hằng 11C TA 8.6 Kim Anh
63 Dương Quỳnh Trang 11C TA 8.6 Kim Anh
64 Trương Quỳnh Anh 11D TA 8.2 Đa Phúc
65 Nguyễn Thu Thủy 11E TA 8.2 Kim Anh
66 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 11I TA 7.8 Xuân Giang
67 Đỗ Thảo Anh 11D TA 7.6 Kim Anh
68 Nguyễn Thị Vân Anh 11A TA 7.6 Minh Phú
69 Nguyễn Thị Hoa 11A3 TA 7.4 Trung Giã
70 Nguyễn Ngọc Ánh 11A TA 7.2 Xuân Giang
71 Nguyễn Thị Xuân Giang 11A TA 7.2 Minh Phú
72 Nguyễn Thị Thu Thảo 11A TA 6.8 Xuân Giang
73 Đỗ Phương Thảo 11A5 TA 6.6 Trung Giã
74 Nguyễn Thùy Linh 11D TA 6.4 Kim Anh
75 Dương Thanh Thảo 11A TA 6.2 Minh Phú
76 Nguyễn Minh Quân 11D TA 5.8 Kim Anh
77 Tạ Thu Hà 11B TA 5.2 Minh Phú
78 Nguyễn Thu Hà 11A TA 4 Xuân Giang
79 Đầu Đức Hùng 11B TA -1 Minh Phú
80 Lý Thị Mai Nga 11A5 SU 13.5 Trung Giã
81 Nguyễn Thị Hương Giang 11D SU 13 Đa Phúc
82 Nguyễn Thị Bích Quyên 11D SU 13 Kim Anh
83 Đỗ Anh Tú 11A SU 13 Đa Phúc
84 Chu Thị Uyên 11G SU 13 Xuân Giang
85 Lưu Thị Linh Chi 11C SU 12.5 Kim Anh
86 Hoàng Như Hoa 11D SU 12.5 Đa Phúc
87 Trương Thị Hà 11A3 SU 12 Trung Giã
88 La Thị Hạnh 11H SU 12 Xuân Giang
89 Đỗ Thị Huyền Trang 11A2 SU 11.5 Trung Giã
90 Đầu Đức Hùng 11B SU 10.5 Minh Phú
91 Tô Khánh Linh 11D SU 10.5 Đa Phúc
92 Nguyễn Thị Thanh Vân 11D SU 10.5 Kim Anh
208 Đồng Hoài Nam 11A6 SU 10 Trung Giã
93 Nguyễn Quang Du 11H SU 10 Xuân Giang
94 Hà Nhật Lệ 11C SU 10 Kim Anh
95 Nguyễn Thị Hằng Ngân 11I SU 9 Minh Phú
96 Phạm Lê Hoàng Yến 11D SU 8.5 Đa Phúc
97 Nguyễn Thị Hay 11A5 SU 8 Trung Giã
98 Nguyễn Thị Khánh Linh 11H SU 8 Minh Phú
99 Nguyễn Thị Thúy Nga 11C SU 8 Xuân Giang
100 Ngô Thị Thảo 11H SU 8 Xuân Giang
101 Nguyễn Thị Huyền Trang 11C SU 6.5 Minh Phú
102 Nguyễn Thị Huyền Trang 11C SU 5.5 Kim Anh
103 Bùi Đình Huy 11B SU -1 Minh Phú
104 Nguyễn Thị Thảo 11A SI 14.75 Kim Anh
105 Nguyễn Thị Xuân Phượng 11A SI 13.25 Đa Phúc
106 Mẫn Thị Thùy Dương 11C SI 11.75 Đa Phúc
107 Nguyễn Thế Hoàng 11A3 SI 11.75 Trung Giã
108 Nguyễn Minh Đạt 11A1 SI 11.5 Trung Giã
109 Đào Thị Lan Anh 11C SI 10.25 Đa Phúc
110 Đồng Minh Thái 11C SI 10 Đa Phúc
111 Cung Hồng Hằng 11A SI 9.75 Kim Anh
112 Hà Thị Thanh 11K SI 9 Xuân Giang
113 Đỗ Thị Hoàng Anh 11D SI 8.5 Đa Phúc
114 Nguyễn Thị Hồng 11A1 SI 7.5 Trung Giã
115 Nguyễn Thị Thanh Thanh 11A SI 6.75 Xuân Giang
116 Trần Nguyễn Thùy Linh 11B SI 5 Đa Phúc
117 Ngô Minh Anh 11A1 SI 4.75 Trung Giã
118 Hà Thị Thanh Hòa 11B SI 4.5 Kim Anh
119 Nguyễn Thu Uyên 11A SI 4.5 Kim Anh
120 Trần Phùng Bích Vân 11A SI 4.5 Kim Anh
121 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11D SI 4 Xuân Giang
122 Nguyễn Thị Thanh 11D SI 3.75 Xuân Giang
123 Phạm Thị Thanh Thanh 11E SI 3.75 Kim Anh
124 Nguyễn Diệu Linh 11A SI 3.5 Kim Anh
125 Lưu Thị Thuý Hằng 11A SI 2.75 Minh Phú
126 Nguyễn Trung Kiên 11A2 SI 2.75 Trung Giã
127 Nguyễn Thị Ngọc 11K SI 2.5 Xuân Giang
128 Đàm Đức Bình 11C LY 19 Đa Phúc
129 Đào Trung Nam 11A LY 19 Đa Phúc
130 Bùi Văn Xuân 11A1 LY 19 Trung Giã
131 Đặng Hữu 11A LY 18.5 Đa Phúc
132 Nguyễn Đỗ Duy Tùng 11A1 LY 18.25 Trung Giã
133 Trịnh Văn Duy 11A1 LY 16.5 Trung Giã
134 Hà Nam Tiến 11B LY 16 Kim Anh
135 Nguyễn Quỳnh Anh 11A LY 15.75 Xuân Giang
136 Trương Ngọc Chiến 11A1 LY 15.5 Trung Giã
137 Nguyễn Trung Ngọc 11A LY 14 Kim Anh
138 Nguyễn Thị Bích Quyên 11A LY 13.75 Minh Phú
139 Nguyễn Tuấn Anh 11A1 LY 11.5 Trung Giã
140 Nguyễn Mai Anh 11A LY 9.5 Xuân Giang
141 Đỗ Xuân Thiện 11C LY 9 Minh Phú
142 Vũ Thu Hà 11C LY 8.5 Đa Phúc
143 Trần Minh Hiếu 11C LY 8 Đa Phúc
144 Bùi Thị Ngọc 11A LY 7.5 Kim Anh
145 Tạ Hồng Ngọc 11B LY 7.5 Kim Anh
146 Nguyễn Hồng Sơn 11A LY 7.5 Minh Phú
147 Đỗ Thị Thùy Dương 11E LY 7 Kim Anh
148 Đỗ Thị Thu Thảo 11E LY 7 Kim Anh
149 Nguyễn Thu Thủy 11B LY 5 Kim Anh
150 Lã Anh Tuấn 11A LY 5 Xuân Giang
151 Vương Văn Việt 11B LY 5 Xuân Giang
152 Nguyễn Duy Dũng 11B LY 3.5 Xuân Giang
153 Nguyễn Thế Anh 11C HO 15.1 Đa Phúc
154 Nguyễn Đức Lâm 11A1 HO 14.3 Trung Giã
155 Nguyễn Thanh Hà 11A HO 14.2 Kim Anh
156 Lã Khắc Đông 11A HO 13.4 Xuân Giang
157 Nguyễn Hoàng Anh 11B HO 12.55 Đa Phúc
158 Lê Bạch Dương 11A1 HO 12.4 Trung Giã
159 Nguyễn Thị Huyền Trang 11A HO 12.4 Xuân Giang
160 Nguyễn Thị Bích Ngọc 11A HO 11.5 Xuân Giang
161 Nguyễn Duy Long 11B HO 11.2 Đa Phúc
162 Nguyễn Thanh Mai 11A1 HO 11.1 Trung Giã
163 Nguyễn Tùng Lâm 11A HO 11 Đa Phúc
164 Nguyễn Thị Phương Thanh 11A1 HO 10.95 Trung Giã
165 Nguyễn Văn Ngọc 11C HO 10.75 Đa Phúc
166 Trần Trúc Quỳnh 11A HO 10.4 Kim Anh
167 Đào Hoàng Hiệp 11B HO 10.05 Đa Phúc
168 Nguyễn Đức Nam 11A HO 8.9 Xuân Giang
169 Nguyễn Ngọc Ánh 11C HO 8.55 Đa Phúc
170 Nguyễn Hoàng Nam 11A HO 8.05 Minh Phú
171 Nguyễn Thế Khởi 11A HO 6.9 Đa Phúc
172 Dương Văn Tân 11A HO 6.85 Kim Anh
173 Nguyễn Văn Quang 11A HO 6.2 Xuân Giang
174 Ngô Dương Trường 11A HO 6.05 Kim Anh
175 Nguyễn Đức Anh 11A HO 6 Kim Anh
176 Nguyễn Thị Thu Bình 11A HO 4.45 Minh Phú
177 Nguyễn Thành Long 11A HO 4 Kim Anh
178 Nguyễn Trường Nam 11A HO 3.6 Minh Phú
179 Dương Văn Đăng 11A HO 1.6 Minh Phú
180 Đinh Sơn Trà 11A HO 1.35 Minh Phú
181 Trần Minh Tuấn 11E DI 13 Đa Phúc
182 Trần Thị Đào 11E DI 12.75 Kim Anh
183 Phùng Phi Nhung 11C DI 12 Kim Anh
184 Nguyễn Thảo Vân 11D DI 11.75 Đa Phúc
185 Lê Thị Thu Hương 11C DI 11.25 Kim Anh
186 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 11C DI 11.25 Kim Anh
187 Vũ Thị Ngọc Mai 11A DI 10.75 Đa Phúc
188 Nguyễn Thị Nga 11A1 DI 10.75 Trung Giã
189 Lương Thúy Bình 11A1 DI 10.5 Trung Giã
190 Nguyễn Văn Thành 11G DI 10.5 Xuân Giang
191 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11C DI 9.75 Xuân Giang
192 Nguyễn Thị Thu Thảo 11B DI 9.5 Minh Phú
193 Bùi Văn Việt 11C DI 9 Minh Phú
194 Lê Thị Chinh 11D DI 8.5 Kim Anh
195 La Thị Nga 11I DI 8.25 Minh Phú
196 Lê Trí Đức 11A1 DI 8 Trung Giã
197 Trần Thị Thanh Ngân 11D DI 7.75 Đa Phúc
198 Nguyễn Hương Thảo 11D DI 7.75 Kim Anh
199 Nguyễn Đức Giang 11E DI 7 Xuân Giang
200 Nguyễn Thị Thu Hiền 11E DI 7 Xuân Giang
201 Nguyễn Thị Phượng 11G DI 6.75 Kim Anh
202 Hoàng Lê Anh Dũng 11A2 DI 6.5 Trung Giã
203 Lương Thị Hoàng Hoa 11I DI 6.5 Xuân Giang
204 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 11H DI 6.5 Minh Phú
205 Hà Sơn 11C DI 6.25 Đa Phúc
206 Bùi Ngọc Uyên 11C DI 4.25 Minh Phú

 

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

98