Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ bảy, 8/4/2017, 0:0
Lượt đọc: 489

Phòng thi OLYMPIC ngày 12/4/2017

TT Họ và tên Lớp Môn SBD Trường Điểm thi
1 Nguyễn Minh Đạt 10A2 Toán T01 Trung Giã P16
2 Trương Tấn Dũng 10A1 Toán T02 Trung Giã
3 Phạm Hải 10C Toán T03 Đa Phúc
4 Nguyễn Trung Kha 10C Toán T04 Đa Phúc
5 Đỗ Thị Hà Trang 10A1 Toán T05 Trung Giã
6 Trần Minh Trí 10A2 Toán T06 Trung Giã
7 Hoàng Phi Yến 10C Toán T07 Đa Phúc
8 Nguyễn Thị Vân Anh 10A5 Ngữ văn V01 Trung Giã P16
9 Nguyễn Dương Quỳnh Anh 10D Ngữ văn V02 Đa Phúc
10 Nguyễn Thị Kim Anh 10D Ngữ văn V03 Đa Phúc
11 Nguyễn Linh Chi 10A1 Ngữ văn V04 Trung Giã
12 Nguyễn Thu Hiền 10A5 Ngữ văn V05 Trung Giã
13 Ngô Thúy Hiền 10D Ngữ văn V06 Đa Phúc
14 Nguyễn Thị Thanh Huyền 10D Ngữ văn V07 Đa Phúc
15 Nguyễn Thị Bích Liên 10A5 Ngữ văn V08 Trung Giã
16 Hoàng Kiều Linh 10A1 Ngữ văn V09 Trung Giã
17 Ngô Thùy Ngân 10A5 Ngữ văn V10 Trung Giã
18 Lê Việt Phương 10C Ngữ văn V11 Đa Phúc
19 Vương Thị Trang 10A5 Ngữ văn V12 Trung Giã
20 Nguyễn Thị Út 10A2 Ngữ văn V13 Trung Giã
21 Nguyễn Hoàng Anh 10B Hóa học H01 Đa Phúc P20
22 Nguyễn Thế Anh 10C Hóa học H02 Đa Phúc
23 Nguyễn Ngọc Ánh 10C Hóa học H03 Đa Phúc
24 Lê Bạch Dương 10A1 Hóa học H04 Trung Giã
25 Nguyễn Thảo Hiền 10A1 Hóa học H05 Trung Giã
26 Nguyễn Đức Lâm 10A1 Hóa học H06 Trung Giã
27 Nguyễn Thanh Mai 10A1 Hóa học H07 Trung Giã
28 Nguyễn Văn Ngọc 10C Hóa học H08 Đa Phúc
29 Đồng Minh Thái 10C Hóa học H09 Đa Phúc
30 Nguyễn Thị Phương Thanh 10A1 Hóa học H10 Trung Giã
31 Nguyễn Minh Đạt 10A2 Lịch sử U01 Trung Giã
32 Trương Thị 10A3 Lịch sử U02 Trung Giã
33 Vũ Thu 10C Lịch sử U03 Đa Phúc
34 Nguyễn Thị Hay 10A5 Lịch sử U04 Trung Giã
35 Hoàng Như Hoa 10D Lịch sử U05 Đa Phúc
36 Lý Thị Mai Nga 10A5 Lịch sử U06 Trung Giã
37 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10N Lịch sử U07 Đa Phúc
38 Nguyễn Huy Tân 10A1 Lịch sử U08 Trung Giã
39 Đàm Đình Tập 10C Lịch sử U09 Đa Phúc
40 Đỗ Huyền Trang 10A1 Lịch sử U10 Trung Giã
41 Nguyễn Quốc Việt 10A1 Lịch sử U11 Trung Giã
42 Nguyễn Thị Hải Yến 10C Lịch sử U12 Đa Phúc
43 Nguyễn Đồng Đức Anh 10A1 Vật lí L01 Trung Giã P11
44 Trần Tiến Anh 10A1 Vật lí L02 Trung Giã
45 Nguyễn Tuấn Anh 10A1 Vật lí L03 Trung Giã
46 Đàm Đức Bình 10C Vật lí L04 Đa Phúc
47 Trương Ngọc Chiến 10A1 Vật lí L05 Trung Giã
48 Lê Tấn Dũng 10A1 Vật lí L06 Trung Giã
49 Trịnh Văn Duy 10A1 Vật lí L07 Trung Giã
50 Phan Thảo Hiền 10A1 Vật lí L08 Trung Giã
51 Trần Minh Hiếu 10A Vật lí L09 Đa Phúc
52 Bùi Văn Hòa 10A Vật lí L10 Đa Phúc
53 Đặng Ngọc Hùng 10A1 Vật lí L11 Trung Giã
54 Đặng Hữu 10A Vật lí L12 Đa Phúc
55 Nguyễn Huỳnh 10A Vật lí L13 Đa Phúc
56 Trần Minh Trí 10A2 Vật lí L14 Trung Giã
57 Nguyễn Đỗ Duy Tùng 10A1 Vật lí L15 Trung Giã
58 Nguyễn Quốc Việt 10A1 Vật lí L16 Trung Giã
59 Lê Văn Vượng 10A2 Vật lí L17 Trung Giã
60 Bùi Văn Xuân 10A1 Vật lí L18 Trung Giã
61 Dương Thị Vân Anh 10A1 Địa lí D01 Trung Giã P11
62 Phạm Ngọc Ánh 10E Địa lí D02 Đa Phúc
63 Lương Thúy Bình 10A1 Địa lí D03 Trung Giã
64 Nguyễn Quang Duy 10A2 Địa lí D04 Trung Giã
65 Đỗ Thị Thu Hằng 10A1 Địa lí D05 Trung Giã
66 Dương Tuấn Hiệp 10E Địa lí D06 Đa Phúc
67 Trần Thị Thanh Ngân 10D Địa lí D07 Đa Phúc
68 Nguyễn Phú Quang 10G Địa lí D08 Đa Phúc
69 Nguyễn Quý Thành 10A2 Địa lí D09 Trung Giã
70 Trần Thị Thủy 10A1 Địa lí D10 Trung Giã
71 Trần Minh Tuấn 10E Địa lí D11 Đa Phúc
72 Đào Thị Lan Anh 10C Sinh học S01 Đa Phúc P12
73 Đỗ Thị Hoàng Anh 10C Sinh học S02 Đa Phúc
74 Nguyễn Thị Bình 10A4 Sinh học S03 Trung Giã
75 Nguyễn Thị Bình 10A4 Sinh học S04 Trung Giã
76 Mẫn Thị Thùy Dương 10C Sinh học S05 Đa Phúc
77 Lê Quang 10A2 Sinh học S06 Trung Giã
78 Đào Thị Thu 10A4 Sinh học S07 Trung Giã
79 Nguyễn Thế Hoàng 10A3 Sinh học S08 Trung Giã
80 Nguyễn Thị Hồng 10A1 Sinh học S09 Trung Giã
81 Đào Mạnh Hùng 10A4 Sinh học S10 Trung Giã
82 Nguyễn Thu Hương 10A1 Sinh học S11 Trung Giã
83 Nguyễn Hoàng Lân 10A2 Sinh học S12 Trung Giã
84 Nguyễn Thùy Linh 10B Sinh học S13 Đa Phúc
85 Nguyễn Thị Xuân Phượng 10A Sinh học S14 Đa Phúc
86 Phạm Thị Xuân 10A4 Sinh học S15 Trung Giã
87 Nguyễn Tuấn Anh 10A1 Anh A01 Trung Giã P12
88 Nguyễn Đồng Đức Anh 10A1 Anh A02 Trung Giã
89 Nguyễn Đình 10A1 Anh A03 Trung Giã
90 Trương Ngọc Chiến 10A1 Anh A04 Trung Giã
91 Nguyễn Bạch Dương 10A2 Anh A05 Trung Giã
92 Nguyễn Văn Hai 10A1 Anh A06 Trung Giã
93 Nguyễn Thị Hoa 10A2 Anh A07 Trung Giã
94 Nguyễn Thu Hương 10D Anh A08 Đa Phúc
95 Phạm Văn Huy 10A1 Anh A09 Trung Giã
96 Đỗ Ngọc Huyền 10D Anh A10 Đa Phúc
97 Hoàng Thị Kha 10A2 Anh A11 Trung Giã
98 Nguyễn Phương Liên 10D Anh A12 Đa Phúc
99 Trần Long 10E Anh A13 Đa Phúc
100 Trần Nguyễn Quỳnh Trâm 10D Anh A14 Đa Phúc
101 Nguyễn Thị Thảo Vân 10A2 Anh A15 Trung Giã

 

TT Họ và tên Lớp Môn SBD Trường Điểm thi
1 Hoàng Mạnh Cường 11A Toán T21 Đa Phúc P21
2 Nguyễn Đức Dũng 11C Toán T22 Đa Phúc
3 Nguyễn Quốc Dương 11A1 Toán T23 Trung Giã
4 Đồng Minh Hiếu 11A1 Toán T24 Trung Giã
5 Nguyễn Bá Phi Hùng 11C Toán T25 Đa Phúc
6 Đặng Đức Kiên 11A2 Toán T26 Trung Giã
7 Trịnh Ngọc Lâm 11A1 Toán T27 Trung Giã
8 Bùi Phương Mai 11A1 Toán T28 Trung Giã
9 Nguyễn Hoàng Nam 11C Toán T29 Đa Phúc
10 Đỗ Hằng Nga 11A2 Toán T30 Trung Giã
11 Nguyễn Đăng Quang 11A1 Toán T31 Trung Giã
12 Lê Huy Sơn 11A1 Toán T32 Trung Giã
13 Trần Minh Thân 11C Toán T33 Đa Phúc
14 Nguyễn Mạnh Trường 11A3 Toán T34 Trung Giã
15 Nguyễn Thị Chung 11A5 Ngữ văn V21 Trung Giã P21
16 Nguyễn Thị Thùy Dung 11A1 Ngữ văn V22 Trung Giã
17 Hoàng Thị Hương Giang 11A2 Ngữ văn V23 Trung Giã
18 Phạm Thu 11A1 Ngữ văn V24 Trung Giã
19 Phạm Việt Hằng 11E Ngữ văn V25 Đa Phúc
20 Trần Liên Hương 11D Ngữ văn V26 Đa Phúc
21 Nguyễn Khánh Linh 11D Ngữ văn V27 Đa Phúc
22 Nguyễn Thị Luyến 11A5 Ngữ văn V28 Trung Giã
23 Đỗ Thị Phương 11A5 Ngữ văn V29 Trung Giã
24 Sái Thị Quyên 11A3 Ngữ văn V30 Trung Giã
25 Vi Thị Quyên 11A1 Ngữ văn V31 Trung Giã
27 Đoàn Phương Thảo 11C Ngữ văn V32 Đa Phúc
28 Quyền Hồng Vân 11D Ngữ văn V33 Đa Phúc
29 Nguyễn Lương An 11A1 Hóa học H21 Trung Giã P17
30 Ngô Ngọc Ánh 11A1 Hóa học H22 Trung Giã
31 Phạm Trọng Cường 11A1 Hóa học H23 Trung Giã
32 Phan Thị Hân 11A1 Hóa học H24 Trung Giã
33 Nguyễn Duy Hiếu 11A1 Hóa học H25 Trung Giã
34 Nguyễn Văn Hoàng 11C Hóa học H26 Đa Phúc
35 Nguyễn Thị Sông Hương 11A2 Hóa học H27 Trung Giã
36 Nguyễn Quang Huy 11C Hóa học H28 Đa Phúc
37 Đinh Quang Khải 11A1 Hóa học H29 Trung Giã
38 Nguyễn Quốc Khánh 11C Hóa học H30 Đa Phúc
39 Trần Thị Ngọc Ly 11A1 Hóa học H31 Trung Giã
40 Khổng Thị Ngọc Mai 11A1 Hóa học H32 Trung Giã
41 Hoàng Nhật Minh 11A1 Hóa học H33 Trung Giã
42 Phan Ánh Ngọc 11A1 Hóa học H34 Trung Giã
43 Phạm Thủy Nhân 11C Hóa học H35 Đa Phúc
44 Nguyễn Văn Quang 11C Hóa học H36 Đa Phúc
45 Nguyễn Thị Thủy 11A2 Hóa học H37 Trung Giã
46 Nguyễn Anh Tuấn 11A1 Hóa học H38 Trung Giã
47 Nguyễn Thị Chung 11A5 Lịch sử U21 Trung Giã P17
48 Nguyễn Mỹ Diệu 11H Lịch sử U22 Đa Phúc
49 Phạm Thanh Hoài 11A5 Lịch sử U23 Trung Giã
50 Lưu Thị Hồng 11A2 Lịch sử U24 Trung Giã
51 Đỗ Khánh Linh 11D Lịch sử U25 Đa Phúc
52 Lê Anh Long 11C Lịch sử U26 Đa Phúc
53 Phạm Thị Ly 11A5 Lịch sử U27 Trung Giã
54 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 11A5 Lịch sử U28 Trung Giã
55 Nguyễn Thị Phấn 11A2 Lịch sử U29 Trung Giã
56 Lê Thị Thu Phương 11D Lịch sử U30 Đa Phúc
57 Nguyễn Mạnh Tùng 11M Lịch sử U31 Đa Phúc
58 Lương Hồng Vân 11A2 Lịch sử U32 Trung Giã
59 Lưu Hải Yến 11D Lịch sử U33 Đa Phúc
60 Nguyễn Quốc An 11C Vật lí L21 Đa Phúc P13
61 Nguyễn Giản An 11C Vật lí L22 Đa Phúc
62 Ngô Diệp Anh 11A1 Vật lí L23 Trung Giã
63 Nguyễn Lan Anh 11A1 Vật lí L24 Trung Giã
64 Ngô Ngọc Ánh 11A1 Vật lí L25 Trung Giã
65 Nguyễn Quốc Dương 11A1 Vật lí L26 Trung Giã
66 Trương Thanh Hằng 11C Vật lí L27 Đa Phúc
67 Đồng Minh Hiếu 11A1 Vật lí L28 Trung Giã
68 Nguyễn Minh Huyền 11A1 Vật lí L29 Trung Giã
69 Đinh Quang Khải 11A1 Vật lí L30 Trung Giã
70 Bùi Quốc Khánh 11A1 Vật lí L31 Trung Giã
71 Trịnh Ngọc Lâm 11A1 Vật lí L32 Trung Giã
72 Bùi Phương Mai 11A1 Vật lí L33 Trung Giã
73 Nguyễn Bình Phương Ngọc 11A1 Vật lí L34 Trung Giã
74 Nguyễn Đăng Quang 11A1 Vật lí L35 Trung Giã
75 Vũ Mạnh Thái 11C Vật lí L36 Đa Phúc
76 Vương Thị Trang 11A1 Vật lí L37 Trung Giã
77 Trần Thúy Vân 11C Vật lí L38 Đa Phúc
78 Phạm Tuấn Việt 11A1 Vật lí L39 Trung Giã
79 Đàm Thị Lan Anh 11A3 Địa lí D21 Trung Giã P13
80 Nguyễn Thị Minh Ánh 11A3 Địa lí D22 Trung Giã
81 Trịnh Ngọc Ánh 11D Địa lí D23 Đa Phúc
82 Lê Ngọc Bích 11A3 Địa lí D24 Trung Giã
83 Trương Đức Dân 11A Địa lí D25 Đa Phúc
84 Khổng Thị Diễm Hương 11A3 Địa lí D26 Trung Giã
85 Vi Thị Quyên 11A1 Địa lí D27 Trung Giã
86 Nguyễn Thị Sen 11A2 Địa lí D28 Trung Giã
87 Hoa Thị Hà Trang 11B Địa lí D29 Đa Phúc
88 Nguyễn Thị Tuyết Tring 11E Địa lí D30 Đa Phúc
89 Nguyễn Thị Hải Tuyến 11A1 Địa lí D31 Trung Giã
90 Đỗ Khánh Vân 11D Địa lí D32 Đa Phúc
91 Lê Thị Yến 11A4 Địa lí D33 Trung Giã
92 Nguyễn Thị Binh 11C Sinh học I21 Đa Phúc P14
93 Phan Thị Hân 11A1 Sinh học I22 Trung Giã
94 Nguyễn Văn Hiếu 11B Sinh học I23 Đa Phúc
95 Nguyễn Hoàng Nam 11C Sinh học I24 Đa Phúc
96 Nguyễn Thị Phương Oanh 11B Sinh học I25 Đa Phúc
97 Nguyễn Thị Hồng Thúy 11A1 Sinh học I26 Trung Giã
98 Phạm Quỳnh Trang 11A1 Sinh học I27 Trung Giã
99 Phạm Thành Trung 11C Sinh học I28 Đa Phúc
100 Nguyễn Thị Hải Tuyến 11A1 Sinh học I29 Trung Giã
101 Nguyễn Hồng An 11A1 Anh văn A21 Trung Giã P14
102 Dương Trần Hoàng Anh 11A1 Anh văn A22 Trung Giã
103 Thiều Nguyễn Ngọc Ánh 11A2 Anh văn A23 Trung Giã
104 Hoàng Thị Thùy Chi 11A2 Anh văn A24 Trung Giã
105 Nguyễn Thị Ngân Giang 11A1 Anh văn A25 Trung Giã
106 Nguyễn Hương Giang 11D Anh văn A26 Đa Phúc
107 Phạm Thu 11A1 Anh văn A27 Trung Giã
108 Nguyễn Duy Hiếu 11A1 Anh văn A28 Trung Giã
109 Nguyễn Thị Hoồng 11A5 Anh văn A29 Trung Giã
110 Hoàng Xuân Khánh 11A5 Anh văn A30 Trung Giã
111 Trần Hương Ly 11D Anh văn A31 Đa Phúc
112 Hoàng Nhật Minh 11A1 Anh văn A32 Trung Giã
113 Nguyễn Đức Minh 11D Anh văn A33 Đa Phúc
115 Đoàn Thị Cẩm Nhung 11D Anh văn A34 Đa Phúc
116 Trần Minh Quang 11D Anh văn A35 Đa Phúc
118 Đỗ Thị Toán 11D Anh văn A36 Đa Phúc
119 Vương Thị Trang 11A1 Anh văn A37 Trung Giã
120 Nguyễn Thu Uyên 11A5 Anh văn A38 Trung Giã
121 Nguyễn Quang 11A1 Anh văn A39 Trung Giã
Tác giả: Ths. Nguyễn Duy Hiền

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105