Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ tư, 8/3/2017, 0:0
Lượt đọc: 645

Kết qủa xếp giải thi OLYMPIC tại Đa Phúc: 31 giải/48 HS dự thi

Họ và tên Lớp Trường Môn Điểm Giải GV dạy
1 Nguyễn Trung Kha 10C THPT Đa Phúc Toán 10 15.5 Nhất
2 Đỗ Thị Hà Trang 10A1 THPT Trung Giã Toán 10 12.5 Nhì T.Thịnh
3 Trương Tấn Dũng 10A1 THPT Trung Giã Toán 10 11.75 Ba T.Thịnh
4 Phạm Hải Hà 10C THPT Đa Phúc Toán 10 10.5 KK
5 Hoàng Phi Yến 10C THPT Đa Phúc Toán 10 10 KK
1 Nguyễn Quốc Dương 11A1 THPT Trung Giã Toán 11 13 Nhì T.Nam
2 Đồng Minh Hiếu 11A1 THPT Trung Giã Toán 11 13 Nhì T.Nam
3 Trần Minh Thân 11C THPT Đa Phúc Toán 11 13 Nhì
4 Hoàng Mạnh Cường 11A THPT Đa Phúc Toán 11 12.5 Ba
5 Nguyễn Đức Dũng 11C THPT Đa Phúc Toán 11 12 Ba
6 Trịnh Ngọc Lâm 11A1 THPT Trung Giã Toán 11 12 Ba T.Nam
7 Nguyễn Hoàng Nam 11C THPT Đa Phúc Toán 11 12 Ba
8 Nguyễn Đăng Quang 11A1 THPT Trung Giã Toán 11 12 Ba T.Nam
9 Nguyễn Bá Phi Hùng 11C THPT Đa Phúc Toán 11 11 KK
10 Đặng Anh Đức 11C THPT Đa Phúc Toán 11 10.5 KK
11 Đào Đức Anh 11C THPT Đa Phúc Toán 11 10 KK
12 Hoàng Anh 11C THPT Đa Phúc Toán 11 10 KK
13 Đỗ Bá Long 11C THPT Đa Phúc Toán 11 10 KK
1 Đặng Hữu 10A THPT Đa Phúc Lí 10 20 Nhất 4//12
2 Đàm Đức Bình 10C THPT Đa Phúc Lí 10 19.5 Nhất
3 Nguyễn Đỗ Duy Tùng 10A1 THPT Trung Giã Lí 10 19 Nhất c.Liên
4 Trần Minh Hiếu 10A THPT Đa Phúc Lí 10 16 Nhì
5 Nguyễn Huỳnh 10A THPT Đa Phúc Lí 10 16 Nhì
6 Nguyễn Tuấn Anh 10A1 THPT Trung Giã Lí 10 15 Ba c.Liên
7 Trương Ngọc Chiến 10A1 THPT Trung Giã Lí 10 15 Ba c.Liên
8 Bùi Văn Hòa 10A THPT Đa Phúc Lí 10 15 Ba
9 Bùi Văn Xuân 10A1 THPT Trung Giã Lí 10 14 KK c.Liên
10 Đào Trung Nam 10A THPT Đa Phúc Lí 10 13 KK
11 Nguyễn Tiến Phúc 10B THPT Đa Phúc Lí 10 12 KK
12 Nguyễn Mạnh Tiến 10C THPT Đa Phúc Lí 10 12 KK
1 Nguyễn Lan Anh 11A1 THPT Trung Giã Lí 10 19.5 Nhất T.Quang
2 Trần Thúy Vân 11C THPT Đa Phúc Lí 11 13.5 Ba
3 Nguyễn Quốc An 11C THPT Đa Phúc Lí 11 13 Ba
4 Trương Thanh Hằng 11C THPT Đa Phúc Lí 11 12.5 Ba
5 Bùi Phương Mai 11A1 THPT Trung Giã Lí 11 12 KK T.Quang
6 Nguyễn Giản An 11C THPT Đa Phúc Lí 11 11.5 KK
7 Vũ Mạnh Thái 11C THPT Đa Phúc Lí 11 10 KK
1 Nguyễn Đức Lâm 10A1 THPT Trung Giã Hóa 10 11.5 KK c.Thành
2 Nguyễn Thanh Mai 10A1 THPT Trung Giã Hóa 10 10.5 KK c.Thành
3 Nguyễn Thế Anh 10C THPT Đa Phúc Hóa 10 10 KK 2//4
4 Nguyễn Hoàng Anh 10B THPT Đa Phúc Hóa 10 12.5 Ba
1 Đinh Quang Khải 11A1 THPT Trung Giã Hóa 11 14.75 Nhất c.Hà
2 Nguyễn Quốc Khánh 11C THPT Đa Phúc Hóa 11 14.25 Nhì
3 Nguyễn Văn Hoàng 11C THPT Đa Phúc Hóa 11 12.25 Ba
4 Nguyễn Quang Huy 11C THPT Đa Phúc Hóa 11 12 Ba
5 Phạm Trọng Cường 11A1 THPT Trung Giã Hóa 11 11.75 KK c. Hà
6 Nguyễn Duy Hiếu 11A1 THPT Trung Giã Hóa 11 11.5 KK c. Hà
7 Phạm Thủy Nhâm 11C THPT Đa Phúc Hóa 11 11 KK
8 Nguyễn Văn Quang 11C THPT Đa Phúc Hóa 11 11 KK
9 Nguyễn Ngọc Bích 11C THPT Đa Phúc Hóa 11 10.5 KK
10 Nguyễn Anh Tuấn 11A1 THPT Trung Giã Hóa 11 10.5 KK c.Hà
11 Nguyễn Khánh Hà 11C THPT Đa Phúc Hóa 11 10.25 KK
1 Đào Thị Lan Anh 10C THPT Đa Phúc Sinh 10 12.75 Ba
2 Đỗ Thị Hoàng Anh 10C THPT Đa Phúc Sinh 10 12 Ba
3 Mẫn Thị Thùy Dương 10C THPT Đa Phúc Sinh 10 11.75 KK
4 Nguyễn T Xuân Phượng 10A THPT Đa Phúc Sinh 10 10 KK
1 Phan Thị Hân 11A1 THPT Trung Giã Sinh 11 13.5 Nhì L.Thủy
2 Phạm Thành Trung 11C THPT Đa Phúc Sinh 11 12.75 Nhì
3 Phạm Quỳnh Trang 11A1 THPT Trung Giã Sinh 11 12 Ba L.Thủy
4 Nguyễn Hoàng Nam 11C THPT Đa Phúc Sinh 11 10 KK
1 Nguyễn T Thanh Huyền 10D THPT Đa Phúc Văn 10 14 Nhất 1//10
2 Nguyễn D Quỳnh Anh 10D THPT Đa Phúc Văn 10 13 Nhì
3 Hoàng Kiều Linh 10A1 THPT Trung Giã Văn 10 12.5 Nhì
4 Lê Việt Phương 10C THPT Đa Phúc Văn 10 12.5 Nhì
5 Nguyễn Thị Kim Anh 10E THPT Đa Phúc Văn 10 12 Ba
6 Ngô Thúy Hiền 10D THPT Đa Phúc Văn 10 12 Ba
7 Trần Thị Thu Huyền 10D THPT Đa Phúc Văn 10 12 Ba
8 Nguyễn Thị Dương 10E THPT Đa Phúc Văn 10 11.5 KK
9 Đoàn Phương Nam 10E THPT Đa Phúc Văn 10 11.5 KK
10 Phạm Thị Thảo Vân 10D THPT Đa Phúc Văn 10 11.5 KK
1 Hoàng Hương Giang 11A2 THPT Trung Giã Văn 11 14.5 Nhất
2 Trần Liên Hương 11D THPT Đa Phúc Văn 11 14 Nhất
3 Nguyễn T Thùy Dung 11A1 THPT Trung Giã Văn 11 13 Nhì c.Thụ
4 Đoàn Phương Thảo 11C THPT Đa Phúc Văn 11 13 Nhì
5 Quyền Hồng Vân 11D THPT Đa Phúc Văn 11 13 Nhì
6 Nguyễn Lan Hương 11E THPT Đa Phúc Văn 11 12.5 Ba
7 Phạm Việt Hằng 11E THPT Đa Phúc Văn 11 12 Ba
8 Nguyễn Khánh Linh 11D THPT Đa Phúc Văn 11 12 Ba
9 Nguyễn Thị Nga 11D THPT Đa Phúc Văn 11 12 Ba
10 Đỗ Thị Phương 11A5 THPT Trung Giã Văn 11 12 Ba c.Thụ
11 Nguyễn Thanh Hiếu 11G THPT Đa Phúc Văn 11 11.5 KK
12 Vũ Thị Bích Ngọc 11D THPT Đa Phúc Văn 11 11.5 KK
13 Hoàng Thị Bình 11E THPT Đa Phúc Văn 11 11 KK
14 Nguyễn Thị Chung 11A5 THPT Trung Giã Văn 11 11 KK c.Thụ
15 Lê Thị Lan 11E THPT Đa Phúc Văn 11 11 KK
16 Nguyễn Thị Thúy Nga 11E THPT Đa Phúc Văn 11 11 KK
17 Sái Thị Quyên 11A3 THPT Trung Giã Văn 11 11 KK
18 Nguyễn Ngọc Yến 11N THPT Đa Phúc Văn 11 11 KK
1 Đỗ Ngọc Huyền 10D THPT Đa Phúc Anh 10 15.5 Nhất 1//15
2 Nguyễn Thu Hương 10D THPT Đa Phúc Anh 10 15.25 Nhì
3 Nguyễn Phương Liên 10D THPT Đa Phúc Anh 10 15.25 Nhì
4 Trần Thị Quỳnh Trâm 10D THPT Đa Phúc Anh 10 15.25 Nhì
5 Trần Long 10E THPT Đa Phúc Anh 10 14.5 Ba
6 Nguyễn Minh Anh 10D THPT Đa Phúc Anh 10 14.25 Ba
7 Nguyễn Đồng Đức Anh 10A1 THPT Trung Giã Anh 10 14 Ba c.Tùng
8 Trương Quỳnh Anh 10D THPT Đa Phúc Anh 10 14 Ba
9 Nguễn Tuấn Thành 10B THPT Đa Phúc Anh 10 13.75 KK
10 Nguyễn Kim Sơn 10C THPT Đa Phúc Anh 10 13.5 KK
11 Nguyễn Thảo Vân 10D THPT Đa Phúc Anh 10 13.25 KK
12 Trần Nguyễn Vân Hà 10C THPT Đa Phúc Anh 10 13 KK
13 Dương Hồng Minh 10B THPT Đa Phúc Anh 10 12.75 KK
14 Nguyễn Sỹ Đức Mạnh 10E THPT Đa Phúc Anh 10 12.5 KK
15 Nguyễn Lan Phương 10D THPT Đa Phúc Anh 10 12.5 KK
1 Đỗ Thị Toàn 11D THPT Đa Phúc Anh 11 17.25 Nhất
2 Nguyễn Đức Minh 11D THPT Đa Phúc Anh 11 16.75 Nhất
3 Đoàn Thị Cẩm Nhung 11D THPT Đa Phúc Anh 11 16 Nhì
4 Trần Minh Quang 11D THPT Đa Phúc Anh 11 16 Nhì
5 Trương Ng Yến Thanh 11A1 THPT Trung Giã Anh 11 16 Nhì c.Thủy
6 Nguyễn Hương Giang 11D THPT Đa Phúc Anh 11 15.75 Ba
7 Trần Hương Ly 11D THPT Đa Phúc Anh 11 15.75 Ba
8 Nguyễn Thành Nam 11C THPT Đa Phúc Anh 11 15.5 Ba
9 Nguyễn Đức Anh 11C THPT Đa Phúc Anh 11 15.25 Ba
10 Nguyễn Bảo Khanh 11B THPT Đa Phúc Anh 11 15.25 Ba
11 Nguyễn Quang Vũ 11A1 THPT Trung Giã Anh 11 15 Ba c.Thủy
12 Hồ Việt Hà 11C THPT Đa Phúc Anh 11 14.75 KK
13 Lê Thanh Mai 11C THPT Đa Phúc Anh 11 14.75 KK
14 Hoàng Nhật Minh 11A1 THPT Trung Giã Anh 11 14.75 KK c.Thủy
15 Nguyễn Thị Ngân Giang 11A1 THPT Trung Giã Anh 11 14.25 KK
16 Vũ Minh 11C THPT Đa Phúc Anh 11 1112 KK

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105