Bế giảng 2011-2012


Tổ chức thăm Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam


Khai giảng năm học 2016-2017


Thăm THPT Lục Khu, Cao Bằng


THăm Hà Giang


Bế giảng 2013-2014


Kỷ niệm 20/11/2022


105