Website thứ nhất của trường THPT Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội
Phố Nỷ, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội
 
Email: c3trunggia@hanoiedu.vn