Trang thông tin điện tử chính thức của trường THPT Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội
Thứ sáu, 22/2/2019, 0:0
Lượt đọc: 313

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 28

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI     

      TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 28

Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 2/3/2019

1. Thực hiện đúng quy chế chuyên môn: (Soạn bài, đăng kí đồ dùng dạy học, báo giảng, dự giờ…theo đúng quy định). Các đ/c tổ trưởng, tổ phó kiểm tra lịch báo giảng đúng theo lịch.

          2.Vào điểm đúng tiến độ.

          3. Tăng cường dự giờ tổ, nhóm chuyên môn.

4. Ôn HSG khối 10,11 thi cụm ngày 2/3/2019 ( các đ/c GV dạy và chủ nhiệm nhắc học sinh tự túc phương tiện; sáng khối 10 - 7h00, chiều khối 11 - 13h30 có mặt tại trường THPT Đa Phúc).

5. Dự giờ đột xuất các đ/c được thanh tra (Các đ/c đã được dự giờ chủ động gặp đ/c Bắc rút kinh nghiệm, xếp loại ngay sau khi dạy xong).

6. Các đ/c chậm giờ chủ động xin giờ tự chọn cho kịp chương trình, không để như kì I (tổ trưởng kiểm tra lịch báo nhắc nhở tổ viên thực hiện theo tiến độ).

7. Kính mời các đ/c dự giờ, rút kinh nghiệm cho đ/c Nam thi GVDG cấp Thành phố theo lịch bên.

     Ngày 22  tháng 02  năm 2019

                                                                                             TM. BGH

 

  Nguyễn Thị Bắc

 

 

Tin cùng chuyên mục

98