Trang thông tin điện tử chính thức của trường THPT Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội
Thứ năm, 24/1/2019, 0:0
Lượt đọc: 267

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 25

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI     

      TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 25

Từ ngày 28/01/2019 đến ngày 02/02/2019

1. Thực hiện đúng quy chế chuyên môn: (Soạn bài, đăng kí đồ dùng dạy học, báo giảng, dự giờ…theo đúng quy định). Các đ/c tổ trưởng, tổ phó kiểm tra lịch báo giảng đúng theo lịch.

2. Thi chung Toán 03 khối ngày 28/01/2019. Các đ/c xem lịch coi thi, yêu cầu đúng giờ (GVCN nhắc học sinh thực hiện tốt).

- Sáng:

+ Tiết 1- Toán 10

+ Tiết 5 – Toán 12

- Chiều: Tiết 1 – Toán 11

          3. Tăng cường kiểm tra điểm hệ số 1 đối với HS trước và sau tết.

          4. Tăng cường dự giờ tổ, nhóm chuyên môn.

5. Ôn HSG khối 10,11

6. Dự giờ đột xuất các đ/c được thanh tra (Các đ/c đã được dự giờ chủ động gặp đ/c Bắc rút kinh nghiệm, xếp loại ngay sau khi dạy xong). Hiện còn một số đ/c dự báo trước từ kì 1 chưa rút kinh nghiệm đề nghị các đ/c thực hiện xong trong tháng 1.

7. Nghỉ học thêm toàn trường từ ngày 28/01/2019 đến hết ngày 17/02/2019 (03 tuần). Các đ/c nhắc học sinh thực hiện tốt; học thêm từ tháng 01/2019 thu 21.000đ/buổi.

9. 8h00 ngày 12/02/2019 kiểm tra lịch báo giảng (do ngày 08/02/2019 nghỉ Tết).

      Ngày 24  tháng 01  năm 2019

                                                                                             TM. BGH

 

     Nguyễn Thị Bắc

Tin cùng chuyên mục

98