Trang thông tin điện tử chính thức của trường THPT Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội
Thứ hai, 29/3/2021, 0:0
Lượt đọc: 291

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4+5

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

               Số: 51            /KH-THPT                             Hà Nội , ngày        tháng       năm 2021

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4 +5

1.Thực hiện đúng quy chế chuyên môn (Soạn bài, đăng kí đồ dùng dạy học, báo giảng, dự giờ…theo đúng quy định) chuyên đề theo kế hoạch  chú ý báo cáo tên chuyên đề từng tuần để BGH theo dõi và duyệt kế hoạch. Các đ/c tổ trưởng lên lịch công tác tháng đúng tiến độ.

2. Các tổ thực hiện việc vào điểm KTTX theo đúng kế hoạch của tổ.

3. Dự giờ đột xuất và báo trước các đồng chí được thanh tra.

4. Kiểm tra lịch báo giảng 8h00 ngày 08/4, 10/5/2021 (báo hết chương trình).

5. 20h00 ngày 03/5/2021 các môn vào đủ hết điểm hệ số 1,2. Các môn không thi chung chậm nhất 20h00 ngày 06/5/2021 vào đủ điểm kiểm tra học kì.

6. Thi học kì các môn không thi chung từ ngày 23/4 đến ngày 29/4/2021. Mỗi buổi thi không quá 2 môn.

7. Thi học kì các môn thi chung ngày 03,04 và chiều 05/5/2021( thứ hai, ba, chiều thứ tư). Các môn ra đề nộp cho đ/c Bắc trước 05 ngày thi.

8. Kiểm tra sổ dự giờ 8h00 ngày 17/5/2021: Giáo viên dự 15 tiết; BGH, TT gấp đôi; TPCM gấp 1,5; giáo viên tập sự dự 66 tiết.

9. Ôn thi cuối kì từ 29/3 các môn Sử, sinh, GDCD, Địa ôn 02 buổi (Địa, Sử khối 12 ôn 03 buổi).

10. Thu sổ điểm cá nhân 02 cuốn 8h00 ngày 24/5/2021.

11. Các môn chậm chương trình. Yêu cầu các đ/c dạy bù ngay sau khi mất giờ.

12. Hoàn thiện SKKN, báo cáo thành tích cá nhân theo lịch của sở.

13. Dự kiến ôn thi TNTHPT sau ngày 22/5/2021(KHXH ôn theo lớp – 04 tuần, KHTN ôn 10 buổi).

14. Đăng kí thi thử đại học lần 1 dự kiến giữa tháng 5.

15. Coi, chấm thi vào lớp 10, TNTHPT theo kế hoạch.

Nơi nhận:                                                                                                                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG                                                                      

- Hiệu trưởng (để báo cáo);                                                                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

-Phó HT (để phối hợp);

- TTCM (để thực hiện);

- Lưu VT                                                                                                                                                                       Nguyễn Thị Bắc                                                                                                                                                                               

            

Tin cùng chuyên mục

152