Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ tư, 7/4/2021, 0:0
Lượt đọc: 1340

Thời khóa biểu số 3 (Áp dụng từ ngày 03/05/2021)

Lý do thay đổi: đ/c Châm nghỉ chế độ thai sản chuyển giao lại các lớp:

11D3 - Toán thầy Hải

11D4 - Toán cô Lan

10A4 - Toán cô Nhàn

Chi tiết xin mời xem nội dung tệp đính kèm

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105