Thứ sáu, 3/1/2020, 0:0
Lượt đọc: 737

Giáo án thi GVDG môn Địa đạt giải Nhất vòng cụm 2019-2020

Bộ môn: Địa lý 10

Giáo viên dự thi: Trần Thị Mai Vân

Đạt giải: Nhất tham gia thi vòng thành phố năm học 2019-2020

Chi tiết xin mời xem nội dung tệp đính kèm

 

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

98