Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ năm, 8/4/2021, 0:0
Lượt đọc: 291

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 30

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI     

      TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 30

Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 10/4/2021

1. Thực hiện đúng quy chế chuyên môn (dự giờ đủ số tiết quy định, nội dung sinh hoạt tổ, nhóm, vào điểm, chuyên đề…)

          2.  8h00 ngày 08/4/2021 kiểm tra lịch báo giảng.

          3. Kết quả kiểm tra hồ sơ chuyên môn các đ/c xem tệp bên (Một số đồng chí tổ XH2 sử dụng giáo án đã quá cũ. Đề nghị các đồng chí in lại).

4. Dự giờ đột xuất các đồng chí giáo viên.

5. Đồng chí nào chậm giờ đề nghị dạy bù trong tuần ngay sau khi mất giờ.

                                                                                                                                                                                               KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                                                                  Nguyễn Thị Bắc

 

Tin cùng chuyên mục

105