Chào Xuân Mới Kỷ Hợi 2019
Thứ hai, 22/11/2021, 20:48
Lượt đọc: 574

Các mẫu tờ khai của học sinh trước khi tiêm chủng Văc-xin Covid-19

Phụ huynh học sinh hoặc học sinh cần tải về các mẫu tờ khai để điền thông tin trước khi tiêm để đến điểm tiêm sẵn nộp cho nhanh. Trong trường hợp không thể thực hiện khai các tờ khai trước thì cũng có thể đến trường xin mẫu. Tuy nhiên, đối với mẫu tờ khai đồng ý tiêm bắt buộc phải có chữ ký của bố/mẹ hoặc người giám hộ.

Chi tiết xin mời xem nội dung tệp đính kèm

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

98