Bế giảng 2011-2012


Tổ chức thăm Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam


THăm Hà Giang


Thăm THPT Lục Khu, Cao Bằng


Khai giảng năm học 2016-2017


Bế giảng 2013-2014


Kỷ niệm 20/11/2022