Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ ba, 19/4/2016, 0:0
Lượt đọc: 410

CÔNG KHAI CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2016-2017

Các văn bản 3 công khai xem nội dung tệp đính kèm

Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 xem tại đây

Quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học vào 10 cho các trường xem tại đây

Tác giả: NguyỄn VĂn Toan

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105