Chủ nhật, 10/1/2016, 0:0
Lượt đọc: 385

407 THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NĂM 2015

STT HỌ ĐỆM TÊN NGÀY SINH GT LỚP 9 HL HK TỔNG ĐIỂM
1 LÊ VĂN QUANG 04/05/2000 Nam 9D K T TT
2 BÙI PHƯƠNG MAI 27/10/2000   9A G T 59,5
3 PHAN ÁNH NGỌC 04/04/2000   9A G T 57
4 HOÀNG THỊ NGỌC 31/03/2000   9C G T 57
5 PHẠM TUẤN VIỆT 13/02/2000 Nam 9A G T 56,5
6 TRẦN HÀ NAM 08/01/2000 Nam 9A G T 56,5
7 NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY 15/12/2000   9A G T 56
8 NGUYỄN THU HIỀN 28/05/2000   9A G T 56
9 NGUYỄN QUANG 13/02/2000 Nam 9A G T 55,5
10 NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN 02/06/2000   9A G T 55,5
11 PHẠM TRỌNG CƯỜNG 21/05/2000 Nam 9A G T 55,5
12 TRỊNH NGỌC LÂM 26/08/2000 Nam 9A G T 55,5
13 KHỔNG THỊ NGỌC MAI 25/12/2000   9A G T 55,5
14 SÁI THU HUỆ 12/01/2000   9A G T 55
15 HOÀNG THỊ THỦY CHI 31/10/2000   9A G T 55
16 NGUYỄN THỊ SÔNG HƯƠNG 21/06/2000   9C G T 55
17 NGUYỄN ĐỨC LÂM 02/12/2000 Nam 9A G T 55
18 HOÀNG NHẬT MINH 23/06/2000 Nam 9G G T 54,5
19 PHAN THỊ HÂN 23/07/2000   9A G T 54,5
20 NGUYỄN LAN ANH 19/09/2000   9C G T 54,5
21 TRỊNH THỊ  NGỌC BÍCH 29/03/2000   9D G T 54,5
22 NGUYỄN HỒNG AN 11/12/2000   9A G T 54,5
23 HOÀNG THỊ HƯƠNG GIANG 20/11/2000   9A G T 54,5
24 NGÔ DIỆP ANH 19/10/2000   9A G T 54,5
25 SÁI THU NGÂN 23/10/2000   9D G T 54,5
26 ĐỒNG THỊ KIỀU CHINH 29/07/2000   9A G T 54
27 PHẠM QUỲNH TRANG 23/11/2000   9A G T 54
28 ĐỖ THÙY NGÂN 03/12/2000   9A G T 54
29 NGUYỄN THỊ NGỌC LƯƠNG 12/09/2000   9G G T 54
30 NGUYỄN THỊ NGÂN GIANG 10/02/2000   9D G T 54
31 TRẦN THỊ NGỌC LY 23/10/2000   9B G T 54
32 ĐINH QUANG KHẢI 16/07/2000 Nam 9A G T 54
33 ĐỒNG MINH HIẾU 22/08/2000 Nam 9A G T 54
34 ĐỖ THỊ HƯƠNG 21/05/2000   9B G T 54
35 ĐỖ THỊ QUYÊN 18/05/2000   9D G T 54
36 NGUYỄN THỊ MINH 31/05/2000   9C G T 54
37 NGUYỄN THỊ HẢI ANH 09/08/2000   9E G T 53,5
38 TRƯƠNG NGUYỄN YẾN THANH 12/08/2000   9B G T 53,5
39 LƯU THỊ MAY 02/02/2000   9G G T 53,5
40 NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG NGỌC 23/10/2000 Nam 9A G T 53,5
41 LÊ HUY SƠN 11/05/2000 Nam 9B G T 53,5
42 ĐẶNG ĐỨC KIÊN 21/11/2000 Nam 9A G T 53,5
43 NGUYỄN THỊ LÊ VY 19/08/2000   9A G T 53,5
44 BÙI QUỐC KHÁNH 02/09/2000 Nam 9A G T 53,5
45 SÁI THỊ QUYÊN 03/10/2000   9D G T 53,5
46 NGUYỄN LƯƠNG AN 05/11/2000 Nam 9C G T 53,5
47 TRẦN MINH NGỌC 23/01/2000   9D G T 53,5
48 ĐẶNG THỊ YẾN 02/11/2000   9A G T 53,5
49 NGUYỄN TRỌNG CHIẾN 11/12/2000 Nam 9A G T 53,5
50 LƯƠNG HỒNG VÂN 04/11/2000   9A G T 53,5
51 NGUYỄN THỊ PHẤN 10/05/2000   9G G T 53
52 VƯƠNG THỊ TRANG 05/08/2000   9E G T 53
53 NGUYỄN DUY HIẾU 18/08/2000 Nam 9A G T 53
54 LƯU THỊ HUẾ 15/11/2000   9G G T 53
55 NGUYỄN THỊ NGỌC 10/09/2000   9D G T 53
56 NGUYỄN QUỐC DƯƠNG 10/11/2000 Nam 9B G T 53
57 NGUYỄN THỊ HẢI TUYẾN 21/09/2000   9D G T 53
58 ĐOÀN NGỌC HIẾU 21/10/2000 Nam 9A G T 53
59 LÊ THANH XUÂN 11/09/2000   9G G T 52,5
60 NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN 24/10/2000   9G G T 52,5
61 NGÔ NGỌC ÁNH 23/01/2000   9B G T 52,5
62 ĐỖ THỊ HẰNG NGA 05/07/2000   9B G T 52,5
63 HOÀNG HỒNG SƠN 27/11/2000 Nam 9A G T 52,5
64 VƯƠNG KIỀU LINH 27/03/2000   9D G T 52,5
65 NGUYỄN MINH NGUYỆT 27/11/2000   9A G T 52,5
66 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 22/09/2000   9B G T 52,5
67 NGUYỄN VĂN THUẬN 02/05/2000 Nam 9A G T 52,5
68 LƯƠNG THỊ HƯƠNG 26/10/2000   9C G T 52,5
69 TRẦN THỊ HƯỜNG 06/11/2000   9C G T 52,5
70 TRỊNH QUANG MINH 17/10/2000 Nam 9C K T 52,5
71 NGUYỄN THỊ THUỲ DUNG 02/04/2000   9C G T 52
72 NGUYỄN THỊ THUỶ 14/11/2000   9D G T 52
73 PHẠM THU 26/01/2000   9A G T 52
74 LƯU THỊ HỒNG 29/05/2000   9G G T 52
75 NGUYỄN THU HIỀN 14/02/2000   9A G T 52
76 VI THỊ QUYÊN 09/03/2000   9A G T 52
77 NGHIÊM THỊ HỒNG HẢI 30/08/2000   9D G T 52
78 VŨ NGỌC 17/06/2000   9B G T 52
79 TRẦN PHƯƠNG THUỲ 13/03/2000   9D G T 52
80 SÁI THANH HUYỀN 14/12/2000   9B G T 52
81 NGÔ THỊ THÚY HƯỜNG 13/04/2000   9B G T 52
82 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 26/09/2000   9D G T 52
83 CAO THỊ MAI DUYÊN 20/10/2000   9A G T 52
84 NGUYỄN THỊ MAI HUÂN 17/08/2000   9A G T 52
85 NGUYỄN DIỆU LINH 20/03/2000   9B G T 52
86 ĐỒNG THỊ DUNG 14/01/2000   9B G T 52
87 LƯƠNG THUÝ HẰNG 09/02/2000   9B G T 51,5
88 NGUYỄN THỊ ÁNH 17/04/2000   9D G T 51,5
89 NGUYỄN THỊ TRINH 25/08/2000   9G G T 51,5
90 NGUYỄN ANH TUẤN 13/05/2000 Nam 9B G T 51,5
91 NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH 06/03/2000   9D G T 51,5
92 TRẦN HIỀN MAI 23/04/2000   9B G T 51,5
93 NGUYỄN KHÁNH LINH 31/05/2000   9A G T 51,5
94 ĐÀO HƯƠNG GIANG 09/01/2000   9A G T 51,5
95 NGÔ HUỲNH ĐỨC 12/06/2000 Nam 9C K T 51,5
96 ĐÀM THỊ LAN ANH 03/11/2000   9A G T 51,5
97 TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG 08/07/2000   9A G T 51,5
98 TRẦN NGUYÊN QUYẾT 22/02/2000 Nam 9B G T 51,5
99 TẠ DUY THÁI 26/08/2000 Nam 9 TD G T 51,5
100 NGỤYỄN THANH HƯƠNG 19/10/2000   9B G T 51
101 NGÔ THỊ LAN ANH 07/03/2000   9C G T 51
102 NGUYỄN THỊ LAN ANH 04/03/2000   9E G T 51
103 NGUYỄN ĐĂNG QUANG 08/06/2000 Nam 9A G T 51
104 BÙI CÔNG THÁI 29/05/2000 Nam 9B G T 51
105 LÊ NGỌC BÍCH 07/09/2000   9B G T 51
106 LÊ THỊ YẾN 28/05/2000   9A G T 51
107 ĐÀM ĐỨC LONG 02/09/2000 Nam 9A G T 51
108 ĐỖ THỊ PHƯƠNG 18/11/2000   9A G T 51
109 BÙI THỊ LAN 06/06/2000   9D G T 51
110 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 06/12/2000   9D K T 51
111 NGUYỄN THỊ HIỀN 01/08/2000   9E G T 51
112 ĐỖ THỊ MINH HUYỀN 21/02/2000   9D G T 51
113 THIỀU NGUYỄN NGỌC ÁNH 13/09/2000   9A G T 50,5
114 ĐỖ THỊ THÌN 15/08/2000   9B G T 50,5
115 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MY 08/09/2000   9E G T 50,5
116 BÙI THỊ QUYÊN 28/09/2000   9G G T 50,5
117 ĐỖ THỊ TRUNG 06/01/2000   9B G T 50,5
118 NGUYỄN NGỌC ĐIỆP 03/06/2000   9D G T 50,5
119 NGUYỄN THẾ LỘC 13/02/2000 Nam 9A G T 50,5
120 NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO 08/10/2000   9C G T 50,5
121 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 18/10/2000   9G G T 50,5
122 TRƯƠNG TUẤN HÙNG 01/07/2000 Nam 9E G T 50,5
123 VŨ KIM OANH 13/10/2000   9E G T 50,5
124 NGUYỄN THỊ MINH ÁNH 15/09/2000   9C G T 50,5
125 TRẦN THỊ HẠNH 20/09/2000   9C G T 50,5
126 NGUYỄN KHÁNH LINH 22/09/2000   9D G T 50,5
127 PHẠM KHÁNH LINH 13/11/1999   9D G T 50,5
128 ĐỖ QUANG QUÝ 10/08/2000 Nam 9A G T 50,5
129 PHẠM TRUNG SÁNG 14/01/2000 Nam 9C K T 50,5
130 NGUYỄN THỊ THOA 04/07/2000   9G G T 50
131 NGUYỄN THỊ SEN 03/03/2000   9A G T 50
132 NGUYỄN TUẤN LINH 20/05/2000 Nam 9B G T 50
133 DƯƠNG TRẦN HOÀNG ANH 29/11/2000   9A G T 50
134 NGUYỄN XUÂN QUỲNH 17/02/2000   9A G T 50
135 NGUYỄN THUÝ LAN 23/11/2000   9A G T 50
136 NGUYỄN ĐÌNH BÌNH 21/08/2000 Nam 9A G T 50
137 LƯU THỊ NGUYỆT 28/04/2000   9G G T 50
138 DƯƠNG THỊ TUYẾT 13/02/2000   9A G T 50
139 NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG 14/02/2000   9D G T 50
140 TRẦN THỊ NINH 09/10/2000   9C K T 50
141 PHẠM THỊ HỒNG VÂN 28/10/2000   9C G T 50
142 NGUYỄN HOÀNG ANH 03/02/2000 Nam 9A G T 50
143 NGUYỄN HỒNG NHUNG 21/04/2000   9C G T 50
144 NGUYỄN THỊ CHUNG 22/09/2000   9B G T 50
145 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 01/11/2000   9D G T 50
146 LA THỊ THUỶ 30/05/2000   9D G T 50
147 PHẠM THỊ LY 01/01/2000   9B K T 50
148 VƯƠNG XUÂN NAM 20/12/2000 Nam 9B G T 50
149 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 02/12/2000   9D G T 50
150 PHẠM MỸ DUYÊN 20/05/2000   9D K T 50
151 NGUYỄN THU THỦY 22/08/2000   9B K T 50
152 VŨ THỊ LINH 28/06/2000   9C G T 49,5
153 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 02/01/2000   9A G T 49,5
154 VŨ ÁNH DƯƠNG 08/09/2000 Nam 9A G T 49,5
155 NGUYỄN THỊ LUYẾN 06/02/2000   9B K T 49,5
156 NGUYỄN THỊ KIM DUNG 05/04/2000   9B G T 49,5
157 NGUYỄN THU HƯỜNG 07/02/2000   9A G T 49,5
158 NGUYỄN DIỆU NGA 15/11/2000   9G G T 49,5
159 NGUYỄN ANH MINH 08/10/2000 Nam 9A G T 49,5
160 VŨ THỊ THUỲ TRANG 13/07/2000   9B K T 49,5
161 NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG 10/11/2000   9C G T 49,5
162 ĐỖ ĐỨC QUỲNH 19/09/2000 Nam 9B K T 49,5
163 PHẠM MINH ĐỨC 27/05/2000 Nam 9D K T 49,5
164 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 24/06/2000   9C G T 49,5
165 TRẦN THẾ DƯƠNG 15/02/2000 Nam 9A G T 49,5
166 ĐỖ THỊ HỒNG 10/04/2000   9B K T 49,5
167 NGUYỄN THỊ HUYỀN 06/05/2000   9A G T 49,5
168 DƯƠNG CAO QUỐC SƠN 12/10/2000 Nam 9B K T 49,5
169 LƯU HOÀNG MINH 06/09/2000 Nam 9A G T 49
170 NGUYỄN THỊ THU 13/07/2000   9B G T 49
171 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 20/04/2000   9B G T 49
172 NGUYỄN THUÝ QUỲNH 24/12/2000   9D G T 49
173 VƯƠNG THỊ THUÝ 01/08/2000   9G G T 49
174 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 06/09/2000   9B G T 49
175 VƯƠNG XUÂN TIẾN 14/12/2000 Nam 9G G T 49
176 TRƯƠNG THỊ THÚY LINH 22/12/2000   9A G T 49
177 VƯƠNG ĐÌNH SƠN 23/10/2000 Nam 9B G T 49
178 DƯƠNG THỊ VÂN 18/09/2000   9B G T 49
179 NGUYỄN QUỲNH TRANG 21/04/2000   9D G T 49
180 NGUYỄN THỊ KIM DUNG 25/09/2000   9A G T 49
181 TẠ THỊ HỒNG 30/01/2000   9A K T 49
182 ĐỖ THỊ 17/05/2000   9D G T 49
183 VƯƠNG THỊ LOAN 11/09/2000   9A G T 49
184 ĐÀO VĂN NAM 30/01/2000 Nam 9B K T 49
185 TRẦN ĐOÀN THÁI 14/07/2000 Nam 9B K T 49
186 TRƯƠNG THỊ THOA 06/09/2000   9G G T 48,5
187 TRẦN NGỌC BÁCH 10/05/2000 Nam 9A G T 48,5
188 KHỔNG THỊ DIỄM HƯƠNG 27/03/2000   9C G T 48,5
189 NGUYỄN THỊ HỒNG 20/11/2000   9G G T 48,5
190 NGUYỄN HỒNG QUÂN 20/02/2000 Nam 9E G T 48,5
191 NGUYỄN THỊ HƯỚNG 06/11/2000   9G G T 48,5
192 NGUYỄN TIẾN MẠNH 19/09/2000 Nam 9B G T 48,5
193 NGUYỄN TUẤN ANH 31/10/2000 Nam 9A G T 48,5
194 NGUYỄN NHƯ NGỌC 15/11/2000   9B G T 48,5
195 NGUYỄN THỊ THUÝ HUỆ 21/07/2000   9B G T 48,5
196 VƯƠNG THỊ THANH 07/08/2000   9E G T 48,5
197 NGÔ MINH HIẾU 14/04/2000 Nam 9A G T 48,5
198 LÊ TRUNG HIẾU 12/11/2000 Nam 9E K T 48,5
199 BÙI THỊ HUYỀN TRANG 07/05/2000   9C G T 48,5
200 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 04/03/2000   9A G T 48,5
201 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 14/10/2000   9D G T 48,5
202 NGUYỄN ANH TUẤN 20/04/2000 Nam 9C K T 48,5
203 NGÔ THỊ THỦY 06/11/2000   9C K T 48,5
204 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 26/12/2000 Nam 9C K T 48,5
205 NGÔ THÚY HỒNG 20/01/2000   9B K T 48,5
206 NGÔ THỊ THẢO 09/03/2000   9G G T 48
207 TRẦN NAM ĐÔNG 17/09/2000 Nam 9A G T 48
208 PHẠM THỊ HOA 15/04/2000   9A G T 48
209 TRẦN QUỐC LÂM 18/12/2000 Nam 9D G T 48
210 TRẦN THỊ HƯNG 20/12/2000   9D G T 48
211 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 26/11/2000   9C G T 48
212 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC 17/04/2000   9C K T 48
213 ĐÀO HỒNG THẮM 06/03/2000   9C G T 48
214 NGUYỄN THỊ ĐÀO 01/11/2000   9A G T 48
215 NGÔ QUANG TUẤN 16/03/2000 Nam 9G K T 48
216 NGUYỄN THỊ MAI ANH 23/09/2000   9A G T 48
217 LƯU THỊ PHƯƠNG 29/09/2000   9C G T 48
218 ĐỒNG THỊ HUỆ 02/05/2000   9B K T 48
219 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH 06/10/2000   9A K T 48
220 NGUYỄN THỊ LUYẾN 24/09/2000   9B K T 47,5
221 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 14/11/2000 Nam 9B G T 47,5
222 NGUYỄN THĂNG LONG 23/10/2000 Nam 9A G T 47,5
223 VŨ THỊ XUÂN ANH 04/02/2000   9C G T 47,5
224 NGUYỄN THỊ HIỀN 16/04/2000   9B G T 47,5
225 LƯƠNG MINH HẰNG 22/12/2000   9C G T 47,5
226 NGUYỄN THỊ TRANG 25/01/2000   9G G T 47,5
227 NGUYỄN MAI HỒNG 01/11/2000   9A G T 47,5
228 VŨ MẠNH ANH 07/07/2000 Nam 9A G T 47,5
229 DƯƠNG VĂN TIẾN 21/09/2000 Nam 9A G T 47,5
230 BÙI THỊ ÁNH DƯƠNG 11/07/2000   9C G T 47,5
231 LƯƠNG THỊ NGA 07/01/2000   9D G T 47,5
232 NGUYỄN THANH TÙNG 07/02/2000 Nam 9A G T 47,5
233 NGUYỄN THỊ THUỶ 15/02/2000   9G K T 47,5
234 VÕ LÊ HỒNG HẠNH 11/08/2000   9C K T 47,5
235 ĐÀO VĂN DUY 27/09/2000 Nam 9B K T 47,5
236 PHẠM THANH HOÀI 30/12/2000   9C K T 47,5
237 NGUYỄN MINH ĐỨC 08/12/2000 Nam 9D K T 47,5
238 NGUYỄN ĐỨC ANH 12/06/2000 Nam 9D K T 47,5
239 ĐỒNG QUANG HUY 10/07/2000 Nam 9D K T 47,5
240 NGUYỄN THỊ LINH CHI 07/05/2000   9A K T 47,5
241 TRẦN KIỀU CHINH 09/12/2000   9 TD G T 47,5
242 TẠ HẢI LONG 06/07/2000 Nam 9A G T 47
243 NGUYỄN THỊ LINH 04/10/2000   9C G T 47
244 NGUYỄN YẾN LINH 08/12/2000   9A G T 47
245 NGUYỄN THỊ LỤA 14/02/2000   9E G T 47
246 VŨ THỊ NGỌC 02/12/2000   9G G T 47
247 NGUYỄN MẠNH HÙNG 20/01/1999 Nam 9C K T 47
248 NGUYỄN BÁ ĐỨC GIANG 10/02/2000 Nam 9B G T 47
249 HOÀNG XUÂN KHÁNH 15/10/2000   9B G T 47
250 VƯƠNG THỊ MAI 01/01/2000   9E G T 47
251 NGUYỄN CÔNG PHÚC 30/06/2000 Nam 9A K T 47
252 NGUYỄN VĂN MẠNH 11/10/2000 Nam 9B K T 47
253 PHẠM THỊ CHÀ 13/12/2000   9A K T 47
254 ĐÀM ĐÌNH TUYỂN 11/11/2000 Nam 9C K T 47
255 VƯƠNG TRƯỜNG GIANG 08/09/2000 Nam 9A G T 47
256 BÙI HOÀNG GIANG 27/01/2000 Nam 9A K T 47
257 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 03/12/2000   9D K T 47
258 NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN 31/03/2000   9E G T 47
259 ĐỖ THỊ VÂN 03/01/2000   9C K T 47
260 NGUYỄN VĂN HÙNG 04/07/2000 Nam 9C K T 47
261 NGUYỄN VĂN DIỆN 27/09/2000 Nam 9E K T 47
262 HOÀNG VĂN LONG 19/04/2000 Nam 9C K T 47
263 BÙI THANH HƯƠNG 12/11/2000   9B G T 46,5
264 LƯU THỊ CÚC 06/12/2000   9G G T 46,5
265 BÙI THỊ NGỌC 01/03/2000   9G G T 46,5
266 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 06/05/2000   9C G T 46,5
267 NGUYỄN THỊ NGÂN 08/06/2000   9G G T 46,5
268 ĐINH XUÂN KHANG 25/11/2000 Nam 9C K T 46,5
269 NGUYỄN HOÀNG HẢI 08/05/2000 Nam 9B K T 46,5
270 NGUYỄN THỊ LUYẾN 04/08/2000   9B K T 46,5
271 BÙI THỊ THỊNH 02/08/2000   9D G T 46,5
272 NGÔ QUỐC ĐẠI 01/09/2000 Nam 9A K T 46,5
273 VŨ BÁ NGỌC RỒNG 11/09/2000 Nam 9B K T 46,5
274 DƯƠNG THỊ THU UYÊN 02/05/2000   9B K T 46,5
275 PHẠM NGỌC ANH 15/12/2000   9A K T 46,5
276 TÔ VĂN DIỆU 20/01/2000 Nam 9A6 K T 46,5
277 TẠ QUANG HUY 22/08/2000 Nam 9D G T 46
278 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 20/08/2000   9C G T 46
279 NGUYỄN VĂN DÂN 14/05/2000 Nam 9C G T 46
280 NGUYỄN THỊ THU GIANG 17/06/2000   9B G T 46
281 NGUYỄN NGỌC SƠN 20/09/2000 Nam 9G K T 46
282 LÊ THÀNH LONG 10/12/2000 Nam 9C K T 46
283 PHẠM HOÀNG KHIỂN 03/11/2000 Nam 9C K T 46
284 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 03/06/2000   9G K T 46
285 NGUYỄN VIỆT ANH 30/08/2000 Nam 9A K T 46
286 NGUYỄN VĂN THÀNH 12/11/2000 Nam 9D K T 46
287 NGUYỄN THỊ THỦY 12/09/2000   9C K T 46
288 HOÀNG NGỌC TRƯỜNG 15/10/2000 Nam 9A K T 46
289 NGUYỄN TUẤN DŨNG 16/04/2000 Nam 9B K T 46
290 HOÀNG VĂN TOÀN 13/02/2000 Nam 9B K T 46
291 TRẦN TUẤN ĐẠT 26/10/2000 Nam 9A6 K T 46
292 LƯU XUÂN NGỌC 04/05/2000 Nam 9G G T 45,5
293 ĐỖ ĐỨC HẢI 12/11/2000 Nam 9A G T 45,5
294 NGUYỄN THỊ BÌNH 06/09/2000   9G G T 45,5
295 NGUYỄN QUANG TRƯỜNG 15/06/2000 Nam 9A G T 45,5
296 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 23/04/2000 Nam 9D G T 45,5
297 TRƯƠNG VĂN MỪNG 24/04/2000 Nam 9A K T 45,5
298 NGUYỄN QUỲNH ANH 25/11/2000   9A K T 45,5
299 LÊ VĂN THUẬN 04/12/2000 Nam 9G K T 45,5
300 HOÀNG NAM THÁI 14/01/2000 Nam 9A K T 45,5
301 LA THỊ NHUNG 26/08/2000   9D K T 45,5
302 HỒ THỊ THU HẢI 17/11/2000   9E K T 45,5
303 TRƯƠNG TIẾN SƠN 12/12/2000 Nam 9C K T 45,5
304 NGUYỄN THỊ LAN ANH 24/11/2000   9G G T 45,5
305 NGÔ VĂN HIẾU 07/09/2000 Nam 9B K T 45,5
306 NGUYỄN THANH HƯƠNG 11/11/2000   9A K T 45,5
307 ĐỒNG THỊ HỒNG NHUNG 14/03/2000   9A K T 45,5
308 HOÀNG  SƠN 06/11/2000 Nam 9C K T 45,5
309 TRẦN DUY NAM 14/02/2000 Nam 9A K T 45,5
310 TRƯƠNG THỊ TRANG 02/02/2000   9C K T 45,5
311 TRẦN MẠNH CƯỜNG 17/06/2000 Nam 9D K T 45,5
312 NGÔ THỊ THUỲ GIANG 27/10/2000   9A K T 45,5
313 VŨ ĐÌNH MẠNH 10/06/2000 Nam 9D K T 45,5
314 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 06/02/2000 Nam 9B K T 45
315 NGÔ QUANG PHONG 01/08/2000 Nam 9B K T 45
316 LÊ THÚY 05/09/2000   9A K T 45
317 TRẦN THU HUYỀN 06/12/2000   9D G T 45
318 PHẠM THỊ BÍCH 10/10/2000   9B K T 45
319 NGUYỄN THẾ TÀI 04/02/2000 Nam 9B K T 45
320 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 01/10/2000   9A G T 45
321 NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG 05/11/2000 Nam 9G G T 45
322 NGUYỄN DUY TÙNG 13/02/2000 Nam 9G K T 45
323 NGÔ THỊ CHINH 03/08/2000   9B K T 45
324 NGUYỄN THỊ HÒA 11/01/2000   9C K T 45
325 VŨ HUY HOÀNG 29/03/2000 Nam 9B K T 45
326 LẠI ĐỨC ANH 08/12/2000 Nam 9A K T 45
327 NGUYỄN VĂN LINH 14/05/2000 Nam 9A K T 45
328 TRƯƠNG VĂN 27/12/2000 Nam 9C K T 45
329 NGUYỄN THỊ THÚY HƯỜNG 11/07/2000   9B K T 45
330 ĐÀM THỊ THẢO 22/09/2000   9B K T 45
331 PHẠM THỊ DUYÊN 05/08/2000   9C K T 45
332 NGÔ THỊ NGUYỆT 12/05/2000   9B K T 45
333 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG 11/05/2000 Nam 9B K T 45
334 CAO XUÂN PHONG 03/10/2000 Nam 9G G T 44,5
335 NGUYỄN VĂN QUÂN 22/10/2000 Nam 9A K T 44,5
336 MẪN THỊ THU CHÀ 07/11/2000   9B G T 44,5
337 TRẦN THỊ THÚY 18/08/2000   9A G T 44,5
338 NGUYỄN BÍCH LIÊN 27/05/2000   9C G T 44,5
339 VŨ LAM TRƯỜNG 02/11/2000 Nam 9A K T 44,5
340 NGUYỄN THỊ THU TRANG 21/01/2000   9A K T 44,5
341 ĐÀO NHƯ QUỲNH 12/11/2000   9C K T 44,5
342 NGUYỄN TRUNG HIẾU 07/12/2000 Nam 9D K T 44,5
343 VŨ TIẾN DŨNG 12/10/2000 Nam 9D K T 44,5
344 PHẠM VĂN TIẾN 12/12/2000 Nam 9B G T 44,5
345 NGUYỄN TRUNG DŨNG 20/12/2000 Nam 9B K T 44,5
346 NGUYỄN THỊ LINH 21/06/2000   9B K T 44,5
347 NGUYỄN THỊ HOÀI LINH 19/08/2000   9E K T 44,5
348 NGUYỄN THỦY PHƯƠNG 23/09/2000   9A K T 44,5
349 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 05/12/2000   9E K T 44,5
350 LA THỊ HỒNG THẮM 11/04/2000   9E K T 44,5
351 CAO QUỐC VIỆT 03/09/2000 Nam 9D K T 44,5
352 NGUYỄN VĂN TOÀN 04/11/2000 Nam 9B K T 44,5
353 LÊ DANH SƠN 25/08/2000 Nam 9D K T 44,5
354 NGUYỄN TUẤN ANH 13/03/2000 Nam 9B K T 44,5
355 ĐỖ HƯƠNG LY 30/01/2000   9D K T 44,5
356 ĐOÀN MINH TUẤN 08/02/2000 Nam 9A6 K T 44,5
357 NGUYỄN VĂN THUẬN 10/12/2000 Nam 9G K T 44,5
358 TRẦN THỊ BÍCH HẠNH 07/11/2000   9B G T 44
359 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 24/11/2000   9D K T 44
360 VŨ THỊ HẠNH 15/11/2000   9C K T 44
361 ĐÀO THỊ TUYẾT NHUNG 09/09/2000   9D K T 44
362 PHẠM VIẾT LONG 17/03/2000 Nam 9D K T 44
363 NGUYỄN QUANG HẢI ANH 19/05/2000 Nam 9D K T 44
364 ĐẶNG XUÂN TÙNG 13/02/2000 Nam 9A K T 44
365 NGUYỄN TRỌNG LÂM 25/12/2000 Nam 9A5 K T 44
366 NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN 15/12/2000   9D K T 44
367 NGUYỄN KIỀU TRANG 28/07/2000   9A5 K T 44
368 NGUYỄN QUANG TÙNG 13/07/2000 Nam 9B K T 44
369 TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH 10/12/2000   9G G T 43,5
370 BÙI THỊ PHƯƠNG BÌNH 13/11/2000   9A G T 43,5
371 NGUYỄN PHI LONG 07/06/2000 Nam 9B G T 43,5
372 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THUÝ 03/08/2000   9B K T 43,5
373 CAO THỊ NGỌC 19/06/2000   9D G T 43,5
374 TRẦN VĂN CHÍNH 06/12/2000 Nam 9A G T 43,5
375 HOÀNG THỊ TRANG 30/09/2000   9B K T 43,5
376 NGUYỄN THỊ THU THUỶ 12/10/2000   9B K T 43,5
377 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 02/05/2000   9A K T 43,5
378 TẠ THỊ KIM NGA 03/10/2000   9D K T 43,5
379 NGUYỄN THỊ NGÂN PHƯƠNG 26/12/2000   9B TB T 43,5
380 VŨ THỊ DIỆU LINH 17/04/2000   9D K T 43
381 LÊ THỊ THƠM 05/10/2000   9A G T 43
382 PHẠM THU THẢO 03/11/2000   9B K T 43
383 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 28/10/2000 Nam 9E K T 43
384 DƯƠNG ĐÌNH THI 19/11/2000 Nam 9B K T 43
385 DƯƠNG THỊ THUỶ 11/03/2000   9A G T 43
386 NGUYỄN THỊ HỒNG 06/02/2000   9E K T 43
387 NGUYỄN HẢI ĐA 27/07/2000 Nam 9A K T 43
388 NGUYỄN ĐỨC QUANG 12/06/2000 Nam 9D K T 43
389 NGUYỄN LONG QUỐC 12/11/2000 Nam 9D K T 43
390 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 05/06/2000 Nam 9B K T 43
391 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 21/11/2000   9D K T 43
392 TRỊNH TIẾN TÙNG 29/01/2000 Nam 9G K T 43
393 ĐẶNG THỊ THU HOÀI 29/07/2000   9A G T 42,5
394 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 28/11/2000   9B K T 42,5
395 TRẦN THỊ MINH THU 09/03/2000   9D K T 42,5
396 BÙI THỊ NGỌC ÁNH 10/06/2000   9G K T 42,5
397 ĐỒNG THỊ TUYẾT THANH 22/12/1999   9B K T 42,5
398 DƯƠNG MINH ĐỨC 15/02/2000 Nam 9A K T 42,5
399 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 11/11/2000 Nam 9G K T 42,5
400 LẠI THỊ ÁNH 28/12/2000   9D K T 42,5
401 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 06/04/2000 Nam 9A K T 42,5
402 LƯƠNG NGỌC ÁNH 30/10/2000   9D K T 42,5
403 NGUYỄN PHƯƠNG QUANG 12/01/2000 Nam 9A K T 42,5
404 NGUYỄN THỊ THUỶ 11/05/2000   9D K T 42,5
405 NGUYỄN MINH HIẾU 27/10/2000 Nam 9A TB T 42,5
406 ĐỒNG ĐỨC MẠNH 09/10/2000 Nam 9D K T 42,5
407 ĐỖ VĂN TUẤN 23/10/2000 Nam 9D K T 42,5
 

Tin cùng chuyên mục

105