Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ bảy, 15/7/2017, 0:0
Lượt đọc: 607

Video hướng dẫn thực hiện và phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT Đại học, cao đẳng 2017

Phúc khảo: Thời gian từ ngày 07/07 đến 15/07

Ghi phiếu đổi nguyện vọng (2 phiếu) học sinh đến trường từ 8h00 đến 11h00 chủ nhật 09/07

Tự đổi nguyện vọng trực tuyến trên trang https://www.thisinh.thithptquocgia.gov.vn

Thêm nguyện vọng hay đổi đến trường từ ngày 15/07 đến 23/07

Chi tiết:

Xem hướng dẫn tại tệp HUONGDAN.pdf

Mẫu phiếu tải về để in ấn và viết tay vào các mục để trống thông tin tại tệp Mauphieu.pdf

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

98