Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ tư, 13/3/2019, 0:0
Lượt đọc: 566

Thông tư 02/2019/TT-BGD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học chính qui,...

Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 15/04/2019

Chi tiết xin mời xem nội dung tệp đính kèm

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

152