Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ sáu, 14/4/2017, 0:0
Lượt đọc: 332

RẤT QUAN TRỌNG: Hướng dẫn dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng (đ/v nhóm ngành đào tạo giáo viên) năm 2017

Học sinh khối 12 khi đăng ký dự thi cần đặc biệt chú ý đọc và làm theo hướng dẫn này

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

152