Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ hai, 18/4/2016, 0:0
Lượt đọc: 187

DANH SÁCH, SBD, PHÒNG THI KỲ THI KHẢO SÁT TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2016

Danh sách này gồm:

 449 học sinh trường THPT Trung Giã

117 học sinh trường THPT DL Đặng Thai Mai

6 học sinh tự do

Được chia thành 24 phòng thi, mỗi phòng 24 thí sinh, riêng phòng 24 hiện tại chỉ có 20 thí sinh

Tác giả: NguyỄn VĂn Toan

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105