Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ bảy, 1/1/2022, 16:29
Lượt đọc: 3894

Kết quả và báo cáo thi cuối kỳ 1 năm học 2021-2022

Chi tiết xin mời xem các tệp đính kèm:

Tệp đính kèm bao gồm

1 tệp báo cáo chi tiết về kỳ thi

1 tệp điểm thực (chưa làm tròn)

1 tệp điểm đã làm tròn 0.5 (điểm vào sổ)

 

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105