Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ hai, 13/5/2019, 0:0
Lượt đọc: 962

Kết quả thi thử đại học năm 2019

Chi tiết xin mời xem tệp đính kèm

Có thể dùng nút lọc hoặc chức năng tìm kiếm theo số báo danh (Ctrl +F) để xem nhanh hơn

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

Viết bình luận

105