Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ sáu, 20/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 845

Điểm thi học kỳ 1 (sau phúc khảo) năm học 20192020

Điểm thi được sắp theo SBD tăng dần

Điểm phúc khảo học sinh xem tại Sheet PhucKhao

Chi tiết xin mời xem tệp đính kèm

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

152