Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ sáu, 7/5/2021, 0:0
Lượt đọc: 3843

Điểm thi cuối kỳ 2 (2020-2021)

Bao gồm điểm các môn đã tổ chức trước khi học sinh ngừng đến trường để phòng dịch.

Chi tiết xin mời xem nội dung tệp đính kèm.

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105