Chủ nhật, 29/11/2020, 0:0
Lượt đọc: 325

Quà tặng cựu học sinh năm 2020

TT Khóa học Tập thể/cá nhân Quà tặng Ngày tháng
1 1997-2000 A1,A2,A3B1,B2,B3 5 000 000 01/11//2020
2 2007-2010 A2 - K9 02 ghế đá vân gỗ 15/11/2020
3 2007 - 2010 A4 - K9 02 ghế đá vân gỗ 15/11/2020

Tác giả: Ths. Nguyễn Duy Hiền

105