Trang thông tin điện tử chính thức của trường THPT Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội
Chủ nhật, 10/1/2016, 0:0
Lượt đọc: 559

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRÁI BUỔI SỐ 05

TRƯỜNG THPT TRUNG GIà                                                 LỊCH DẠY THÊM SÁNG   (Từ 04/01/2016) Tiết: 1,2,3. Tiết 1 từ 7h15’      

Thứ

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

Hai

Toán 11A2

C.Huyền

Hóa 10A9

C.Thành

Hóa 10A6

C.Hường

Lí 10A2

C.Liên

Li 10A3

C.Thúy

 

Hóa 10A4

C.Thoa

Ba

Toán 11A1

T.Hường

Văn 11A9

C.Dung

Toán 10A6

C.Lan

Văn 10A5

C.Thụ

 

 

Hóa 10A1

C.Hà

Lí 10A4

C.Hạnh

Hóa 11A2

C.Hà

 

Anh 10A10

C.Dung

Hóa 10A2

C.Hường

Hóa 10A3

C.Mai

 

 

 

Năm

Hóa 11A1

C.Hà

Toán 11A9

T.Hường

Toán 10A10

C.Khoa

Lí 11A2

C.Phương

Toán 10A3

C.Thùy

 

Lí 10A1

T.Quang

Anh 10A9

C.Thủy

Sáu

Toán 11A2

C.Huyền

Anh 11A9

C.Hường

Văn 10A10

C.Thái

Toán 10A2

C.Khoa

 

 

Toán 10A1

T.Nam

Văn 10A9

C.Mận

Bảy

Lí 11A1

C.Phương

Toán 10A9

C.Thùy

Hóa 10A10

C.Thoa

Toán 10A2

C.Khoa

Lí 10A6

C.Liên

 

Toán 10A1

T.Nam

Toán 10A4

T.Hải

CN

BD MTCT Toán-T.Thịnh

 

 

 

TRƯỜNG THPT TRUNG GIà                                                 LỊCH DẠY THÊM CHIỀU     (Từ 04/01/2016)  Tiết 3,4,5. Tiết 1 từ 12h30’

Thứ

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P22

Hải

 

Toán 12A1

T.Thịnh

Anh 11A6

C.Hiền

Hóa 12A2

C.Nga

Văn 11A7

C.Thái

 

 

Văn 12A8

C.Oanh

Ba

Toán  12A6

C.Huyền

Lí 12A1

C.Bắc

Văn 12A7

C.Mận

Toán 12A2

T.Hường

Lí 12A4

C.Hạnh

Lí 11A4

C.Oanh

Hóa 12A3

C.Thành

Toán 11A3

T.Cường

Anh 12A7

C.Hiền

 

Địa 12A9

C.Ngân

Lí 12A2

T.Quang

 

 

 

Toán 12A8

C.Lan

Năm

Toán 11A4

C.Nhàn

Hóa 11A3

C.Thoa

Văn 11A6

C.Đức

Anh 12A9

C.Hường

Toán 12A4

C.Lan

 

Toán 12A3

T.Thịnh

Địa 12A8

C.Vân

Sáu

Văn 12A6

C.Thụ

Toán 12A1

T.Thịnh

Toán 12A7

C.Khoa

Lí 12A2

T.Quang

Hóa 12A4

C.Nga

Toán 11A6

T.Cường

Lí 12A3

C.Oanh

Anh 12A8

C.Thủy

Bảy

Hóa 11A4

C.Mai

Hóa 12A1

C.Thành

Toán 12A9

C.Huyền

Toán 12A2

T.Hường

Toán 12A4

C.Lan

 

Toán 12A3

T.Thịnh

Lí 11A3

T.Vĩnh

CN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT TRUNG GIà                                                  LỊCH DẠY THÊM SÁNG   (Từ 04/01/2016) Tiết: 1,2,3. Tiết 1 từ 7h15’      

P23

P24

P25

P26

P27

TD

TD

Thứ

Anh 10A8

C.Huệ

Anh 10A7

C.Hạnh

Anh 10A5

C.Thủy

 

 

Ca 1: 11A1-T.Hà

Ca 2: 11A8-T.Hà

 

Hai

Hóa 10A8

C.Nga

Toán 10A7

T.Nam

Anh 11A8

C.Dung

 

 

Ca 1: 10A2-T.Dũng

Ca 2: 10A3-T.Dũng

Ca 1: 10A9-T.Hà

Ca 2: 10A10-T.Hà

Ba

 

Lí 10A7

C.Hạnh

 

 

 

 

Ca 1: 10A1-T.Hà

Ca 2: 10A8-T.Hà

Văn 10A8

C.Đức

Văn 10A7

C.Thủy

Toán 11A8

C.Hà

 

 

 

 

Năm

Toán 10A8

C.Hà

Toán 11A1

T.Hường

Văn 11A8

C.Oanh

 

 

Ca 1: 10A4-T.Dũng

Ca 2: 10A5-T.Dũng

Ca 1: 10A6-T.Hà

Ca 2: 10A7-T.Hà

Sáu

 

 

Toán 10A5

C.Hà

 

 

Ca 1: 11A2-T.Ngọ

Ca 2: 11A9-T.Ngọ

 

Bẩy

 

 

 

CN

TRƯỜNG THPT TRUNG GIà                                                 LỊCH DẠY THÊM CHIỀU     (Từ 04/01/2016)  Tiết 3,4,5. Tiết 1 từ 12h30’

P23

P24

P25

P26

P27

TD

TD

Thứ

Văn 11A5

C.Dung

Anh 12A6

C.Hạnh

Anh 12A5

C.Huệ

 

 

 

Ca 1: 12A3-T.Ngọ

Ca 2: 12A4-T.Ngọ

Hai

Toán 11A5

C.Hà

Anh 12A10

C.Huệ

Văn 12A5

C.Thủy

 

 

Ca 1: 11A6-T.Dũng

Ca 2: 11A7-T.Dũng

Ca 1: 12A9-T.Bằng

Ca 2: 12A8-T.Bằng

Ba

Anh 11A5

C.Hạnh

Văn 12A10

T.Hà

Toán 12A5

C.Nhàn

 

BD MTCT

Hóa-C.Thành

Ca 1: 11A3-T.Dũng

 

 

Anh 11A7

C.Hiền

Địa 12A10

T.Chiến

Địa 12A7

C.Ngân

BDMTCT

Sinh

BD MTCT

Lí-T.Quang

 

Ca 1: 12A1-T.Ngọ

Ca 2: 12A2-T.Ngọ

Năm

Toán 11A7

C.Thùy

Toán 12A10

C.Nhàn

 

 

 

Ca 1: 11A4-T.Dũng

Ca 2: 11A5-T.Dũng

 

Sáu

 

 

 

 

 

Ca 1: 12A7-T.Bằng

Ca 2: 12A10-T.Bằng

Ca 1: 12A5-T.Ngọ

Ca 2: 12A6-T.Ngọ

Bẩy

 

 

 

CN

 


 
 
Tác giả: NguyỄn Anh HẢi

152