Trang thông tin điện tử chính thức của trường THPT Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội
Thứ hai, 20/8/2018, 0:0
Lượt đọc: 690

THỜI KHÓA BIỂU HỌC THÊM TỪ NGÀY 20/8

TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ LỊCH DẠY THÊM, DẠY NGHỀ BUỔI SÁNG (Từ 20/8/2018). Tiết 1,2,3. Tiết 1 từ 7h15
Thứ P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P tin 1 TD
Hai Toán 10D4 T. Nam Toán 11A4 T. Thịnh Toán 11A1 T. Hường Lí 11A3 C. Thúy Hóa 10A6 C.Mai Anh 10D1 C. Thủy Anh 11A9 C. Huệ Anh 11A8 C. Hiền Anh 11A7 C. Dung
Ba Văn 10D2 T. Hà Toán 11A5 C. Hà Lí 10A5 C.Liên Lí 11A2 C. Oanh Anh 10D4 C. Hiền Toán 10A6 T. Hường Văn 10D3 C. Đức Văn 11A9 C. Dung Toán 11A8 C. Huyền Văn 11A7 C. Thụ
Toán 10D2 C. Hà Lí 11A5 T. Vĩnh Toán 11A6 C. Nhàn
Năm Anh 10D2 C. Thủy Hóa 11A5 C. Hà Hóa 11A1 C. Thành Toán 10D3 C. My Lí 10A6 C. Hạnh Toán 10D1 T. Hường Hóa 11A6 C. Mai Văn 11A8 C. Thủy Toán 11A10 C. Châm
Sáu Văn 10D4 C. Thụ Lí 11A4 C. Phương Hóa 10A5 C. Nga Toán 11A2 C. Huyền Toán 11A3 C. Lan Anh 10D3 C. Tùng Văn 11A10 C. Thái
Bẩy Anh 11A10 C. Tùng Hóa 11A4 Lí 11A1 C.Phương Hóa 11A2 C. Hà Hóa 11A3 C. Hường Toán 10A5 C. Hà Văn 10D1 C. Mận Toán 11A9 C. Lan Lí 11A6 C. Oanh Toán 11A7 C. Châm
C. Mai
CN
TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ LỊCH DẠY THÊM, DẠY NGHỀ BUỔI CHIỀU (Từ205/8/2018). Tiết 3,4,5. Tiết 1 từ 13h00
Thứ P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P tin 1 TD
Hai Toán 12A3 C. Lan Toán 12A4 C. Khoa Lí 10A1 T. Quang Anh 12A7 C. Hạnh Toán 12A1 T. Thịnh Văn 10D6 C. Đức Anh 12A5 C. Hường Văn 12A8 C. Oanh Anh 12A9 C. Dung Anh 10D5 C. Huệ
Ba Lí 10A3 T. Quang Toán 12A2 C. Nhàn Toán 10A4 T. Hải Hóa 12A1 C. Thành Toán 10A2 C. Khoa Văn 12A5 C. Oanh Nghề 12A6 C. Đường Nghề 12A4 C.N. Ngọc Nghề 12A10 C.Lê Ngọc
Lí 12A3 C. Hạnh Hóa 12A4 C. Hường Anh 10A3 C. Tùng Lí 12A2 T. Quang Lí 12A1 C. Liên Toán 10D6 C. My Lí 12A6 C. Thúy Toán 12A9 C. Nhàn Văn 10D5 C. Mận
Năm Hóa 12A3 C. Thành Toán 12A6 C. Huyền Toán 10A3 T. Nam Hóa 12A2 C. Nga Hóa 10A4 C. Hường Lí 10A2 C. Bắc Toán 12A5 T. Thịnh Anh 12A10 C. Hạnh Nghề 12A9 C.Thủy Nghề 12A7 Lê Ngọc Nghề 12A1 T. Toan
Sáu Toán 10D5 T. Khoa Lí 12A4 T. Vĩnh Toán 10A1 T. Nam Văn 12A7 C. Dung Lí 10A4 C. Hạnh Hóa 10A2 C. Nga Anh 12A8 C. Hường Toán 12A10 T. Thịnh Nghề 12A5 C.Đường Nghề 12A3 C. N. Ngọc Nghề 12A2 T. Toan
Bẩy Văn 12A9 C. Thái Hóa 12A6 C. Mai Hóa 10A1 C. Hà Toán 12A7 C. Lan Toán 12A1 T. Thịnh Anh 10D6 C. Hiền Toán 12A8 T. Nam Văn 12A10 C. Thủy
CN Nghề 12A8 C. Thủy
Các đ/c không tự ghi vào lịch. Dạy bù, nghỉ dạy báo đ/c Bắc.

105