Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ năm, 14/1/2021, 0:0
Lượt đọc: 3049

Thời khóa biểu số 2.1 Áp dụng từ ngày 18/01/2021

Lưu ý: + Môn thể dục không xếp trong thời khóa biểu này

+ Các lớp 10A1234D1234 và 11A123D12 có thêm 1 tiết Tiếng Anh người nước ngoài/lớp. Kí hiệu là môn: Anh+

+ Môn GDQP của các lớp nêu trên học ngoài thời khóa biểu này.

  + Giáo viên Tiếng Anh dạy chính khóa của các lớp trên có trách nhiệm có mặt ở các giờ dạy mà lớp mình phụ trách để trợ giảng giáo viên người nước ngoài. 

Chi tiết xin mời xem nội dung tệp đính kèm

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105