Chào Xuân Mới Kỷ Hợi 2019
Thứ bảy, 13/11/2021, 20:36
Lượt đọc: 1639

Thời khóa biểu số 2 (Áp dụng từ ngày 15 tháng 11 năm 2021)

Lý do điều chỉnh: Thay đổi PCCM do đ/c Châm bắt đầu đi làm từ ngày 16/11/2021 sau khi nghỉ chế độ

Chi tiết xin mời xem nội dung tệp đính kèm

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

98