Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ tư, 7/8/2019, 0:0
Lượt đọc: 515

Thời khóa biểu số 1 - Áp dụng từ ngày 15/08/2019

 • Học sinh xem thời khóa biểu lớp tại Sheet Lop
 • Thầy cô xem thời khóa biểu cá nhân tại Sheet GiaoVien
  • Xem nhanh bằng cách đặt con trỏ vào bảng tính --> Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F --> Gõ tên giáo viên hoặc tên lớp --> Tìm tiếp theo.
 • Sáng thứ Tư chỉ học tiết 123, không học tiết 45, chỉ xếp các môn Tự nhiên, không xếp các môn Xã hội.
 • Chiều thứ Tư chỉ học tiết 123, không học tiết 45, chỉ xếp các môn Xã hội, không xếp các môn Tự nhiên.
 • Chú ý đối với các cô giáo dạy Tiếng Anh các lớp có giáo viên nước ngoài thỉnh giảng thì các cô phải có mặt cùng họ trong tiết học đó để làm công tác trợ giảng theo qui định của nhà trường.
 • Các lớp có giáo viên Tiếng Anh là người nước ngoài thỉnh giảng thì học môn GDQP ở ngoài thời khóa biểu này, bao gồm:
  • Khối 11 có các lớp: 11A1, 11A2, 11A3, 11A4, 11A5, 11D1
  • Khối 10 có các lớp: 10A1, 10A2, 10A3, 10D1, 10D2
 • Môn Thể dục được xếp học ngoài TKB này
 • Chi tiết xin mời xem nội dung trong tệp đính kèm
Tác giả: Nguyễn Văn Toan

105