Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Chủ nhật, 10/1/2016, 0:0
Lượt đọc: 676

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI THÀNH PHỐ TỪ 2010

 

STT

HỌ ĐỆM

TÊN

LỚP

MÔN

GIẢI

ĐIỂM

GV DẠY

NĂM HỌC

KHOÁ

GHI CHÚ

1.        

Ngô Văn

Dũng

12A1

KK

12

Nguyễn Đình Quang

2010-2011

K10

5 giải

2.        

Nguyễn Mạnh

Thế

12A1

KK

12

Nguyễn Đình Quang

2010-2011

K10

 

3.        

Trịnh Thị

Hạnh

12A1

Sinh

KK

13

Lê Thị Bích Ngọc

2010-2011

K10

 

4.        

Trịnh Thị

Thắm

12A2

Sinh

KK

12

Lê Thị Bích Ngọc

2010-2011

K10

 

5.        

Nguyễn Thị Diệu

Thuý

12A4

Địa

KK

13

Lưu Thị Thanh Hảo

2010-2011

K10

 

6.        

Ngô Thị

Phương

12A1

Hoá

Ba

15

Trần Thị  Thu Hà

2011-2012

K11

7giải

7.        

Nguyễn Thị

Nguyệt

12A1

Hoá

Ba

14,5

Trần Thị  Thu Hà

2011-2012

K11

 

8.        

Phạm Xuân

Toàn

12A1

Toán

KK

13,5

Đỗ Ngọc Nam

2011-2012

K11

 

9.        

Kiều Thành

Nam

12A1

Ba

14,5

Nguyễn Đình Quang

2011-2012

K11

 

10.     

DươngVăn

Xuân

12A1

Sinh

KK

13

Lê Thị Bích Ngọc

2011-2012

K11

 

11.     

Nguyễn Thị

Liễu

12A1

Địa

KK

12,25

Lưu Thị Thanh Hảo

2011-2012

K11

 

12.     

Nguyễn Thị Trang

Nhung

12A1

Địa

KK

12

Lưu Thị Thanh Hảo

2011-2012

K11

 

13.     

Nguyễn Quí

Huy

12A1

Toán

Nhì

18

Nguyễn Đức Toàn Thịnh

2012-2013

K12

21 giải

14.     

Đỗ Văn

Khôi

12A1

Toán

Ba

14,5

Nguyễn Đức Toàn Thịnh

2012-2013

K12

 

15.     

Hoàng Đức

Hùng

12A1

Nhì

16

Nguyễn Đình Quang

2012-2013

K12

 

16.     

Nguyễn

Khuyến

12A1

KK

12,5

Nguyễn Đình Quang

2012-2013

K12

 

17.     

Từ Hồng

Quân

12A1

Hoá

KK

12,75

Trần Thị Thu Hà

2012-2013

K12

 

18.     

Lê Thị Thuý

Quỳnh

12A1

Hoá

KK

12,75

Trần Thị Thu Hà

2012-2013

K12

 

19.     

Nguyễn Trung

Sơn

12A1

Sinh

KK

12,75

Lê Thị Bích Ngọc

2012-2013

K12

 

20.     

Nguyễn

Khuyến

12A1

GT Lí

Nhì

23.5

Nguyễn Đình Quang

2012-2013

K12

 

21.     

Hoàng Đức

Hùng

12A1

GT Lí

Nhì

23

Nguyễn Đình Quang

2012-2013

K12

 

22.     

Nguyễn Thị

Loan

12A1

GT Sinh

Ba

17.5

Lê Thị Bích Ngọc

2012-2013

K12

 

23.     

Nguyễn Thị Hương

Giang

12A1

GT Toán

KK

16.5

Nguyễn Đức Toàn Thịnh

2012-2013

K12

 

24.     

Nguyễn Quý

Huy

12A1

GT Toán

KK

14.5

Nguyễn Đức Toàn Thịnh

2012-2013

K12

 

25.     

Từ Hồng

Quân

12A1

Hoá

KK

12,75

Trần Thị Thu Hà

2012-2013

K12

 

26.     

Lê Thị Thuý

Quỳnh

12A1

Hoá

KK

12,75

Trần Thị Thu Hà

2012-2013

K12

 

27.     

Nguyễn Văn

Đường

10A1

Violympi

Nhì

250/300

Đỗ Ngọc Nam

2012-2013

K14

 

28.     

Hoàng Đức

Hùng

12A1

Violympi

Ba

215/300

Nguyễn Đức Toàn Thịnh

2012-2013

K12

 

29.     

Nguyễn Thị Hương

Giang

12A1

Violympi

KK

185/300

Nguyễn Đức Toàn Thịnh

2012-2013

K12

 

30.     

Trần Phương

Tuấn

12A1

Violympi

KK

180/300

Nguyễn Đức Toàn Thịnh

2012-2013

K12

 

31.     

Nguyễn Thị Thu

Thuỷ

12A10

QP

Bạc

Chiến thuật

Nguyễn Văn Bằng

2012-2013

K12

 

32.     

Vũ Bá

Hiếu

12A10

QP

Bạc

Chiến thuật

Nguyễn Văn Bằng

2012-2013

K12

 

33.     

Lương Ngọc

10A2

 Cầu lụng

Đồng

Cầu lông

Nguyễn Văn Bằng

2012-2013

K12

 

34.     

Nguyễn Thị Thu

Thuỷ

12A10

Điền kinh

Bạc

400m

Nguyễn Văn Bằng

2012-2013

K12

 

35.     

Nguyễn Thị Thu

Thuỷ

12A10

Điền kinh

Đồng

800m

Nguyễn Văn Bằng

2012-2013

K12

 

36.     

 Trịnh Thùy

Dung

12A1

Sinh

Nhì

16

Lê Thị Bích Ngọc

2013-2014

K13

17

37.     

 Phạm Việt

Hoàng

12A1

Vật lí

Ba

15.5

Nguyễn Đình Quang

2013-2014

K13

 

38.     

 Phạm Thị Hồng

Nhung

12A1

Văn

Ba

14

Nguyễn Thị Thụ

2013-2014

K13

 

39.     

 Nguyễn Hoàng

Anh

12A1

Hóa

KK

11,75

Nguyễn Thị Thành

2013-2014

K13

 

40.     

 Nguyễn Văn

Tùng

12A1

Toán

KK

12.5

Hoàng Văn Hường

2013-2014

K13

 

41.     

 Nguyễn Kim

Qui

12A1

Sinh

KK

12

Lê Thị Bích Ngọc

2013-2014

K13

 

42.     

Đồng Thị

Nguyễn Thị Bích

Lương

Ngọc

12A10

12A10

Đá cầu

HCĐ

 

Cao Văn Ngọ

2013-2014

K13

 

43.     

Nguyễn Văn

Nguyễn Thị

Tùng

Hoàn

12A1

12A3

Đá cầu

HCV

 

Cao Văn Ngọ

2013-2014

K13

 

44.     

Đào Hoàng

Anh

12A1

Lí-GT

 Nhì

48/50

 Nguyễn Đình Quang

2013-2014

K13

 

45.     

Phạm Việt

Hoàng

12A1

Lí-GT

Ba

32/50

Nguyễn Đình Quang

2013-2014

K13

 

46.     

 Nguyễn Tuấn

Anh

12A1

Toán-GT

Ba

28/50

Hoàng Văn Hường

2013-2014

K13

 

47.     

 Nguyễn Thị Thanh

Nam

12A2

Sinh-GT

Ba

24/50

Lê Thị Bích Ngọc

2013-2014

K13

 

48.     

 Nguyễn Hoàng

Anh

12A1

Hóa-GT

KK

23,5/50

Nguyễn Thị Thành

2013-2014

K13

 

49.     

Lê Xuân

Triều

11A1

VIOLYMPIC

Nhì

280/300

Đỗ Ngọc Nam

2013-2014

K14

 Bạc Quốcgia

50.     

 Nguyễn Văn

Đường

11A1

VIOLYMPIC

Ba

250/300

Đỗ Ngọc Nam

2013-2014

K14

KK Quốc gia

51.     

 Ngô Minh

Đức

12A2

VIOLYMPIC

KK

245/300

Lê Thị Thanh Huyền

2013-2014

K13

 

52.     

Cao Văn

Duy

10A1

VIOLYMPIC

Nhì

280/300

Nguyễn Đức Toàn Thịnh

2013-2014

K15

 

53.     

Nguyễn Văn

Đường

12A1

Toán

Nhì

16,0

Đỗ Ngọc Nam

2014-2015

K14

15

54.     

Bùi Thị

Phương

12A1

Địa

Ba

14,75

Ngô văn Chiến

2014-2015

K14

 

55.     

 Nguyễn T Hương

Lan

12A5

Địa

Ba

14,5

Ngô văn Chiến

2014-2015

K14

 

56.     

Chu Ngọc

Thủy

12A1

 Lí

Ba

 14,0

Nguyễn Đình Quang

2014-2015

K14

 

57.     

 Vũ Thành

Luận

12A1

 Sinh

Ba

13,5

Nguyễn Lệ Thủy

2014-2015

K14

 

58.     

 Đoàn Trung

Hiếu

12A1

 Hóa

KK

13,25

Nguyễn Thị Thành

2014-2015

K14

 

59.     

 Nguyễn Tú

Oanh

12A1

Sinh

Ba

12,5

Nguyễn Lệ Thủy

2014-2015

K14

 

60.     

 Lê Xuân

Triều

12A1

Toán

KK

11,5

Đỗ Ngọc Nam

2014-2015

K14

 

61.     

Nguyễn Văn

Đường

12A1

Toán-GT

 Nhì

25,5

Đỗ Ngọc Nam

2014-2015

K14

 

62.     

 Nguyễn Văn

Lâm

11A1

VIOLYMPIC

 Nhất

280

Nguyễn Đức Toàn Thịnh

2014-2015

K15

 

63.     

 Cao Văn

Duy

11A1

VIOLYMPIC

Nhì

270

Nguyễn Đức Toàn Thịnh

2014-2015

K15

 Nhất Quốcgia

64.     

 Ngô Phương Thảo

Ly

11A1

VIOLYMPIC

 Nhì

270

Nguyễn Đức Toàn Thịnh

2014-2015

K15

 

65.     

 Lê Xuân

Triều

12A1

VIOLYMPIC

 Nhì

290

Đỗ Ngọc Nam

2014-2015

K14

 

66.     

 Sái Minh

Quang

12A3

 Chiến thuật

Ba

22

Nguyễn Văn Bằng

2014-2015

K14

 

67.     

 Sái Minh

Quang

12A3

 Ném lựu đạn

KK

22 giây

Nguyễn Văn Bằng

2014-2015

K14

 

68.     

Cao Văn

Duy

12A1

Toán

Nhì

14,5

Nguyễn Đức Toàn Thịnh

2015-2016

K15

 

69.     

Trần Thanh

Huyền

12A1

KK

11,0

Nguyễn Văn Quang

2015-2016

K15

 

70.     

Dương Thu

12A1

Địa

KK

13,0

Trần Thị Mai Vân

2015-2016

K15

 

71.     

Đàm Thảo

Ly

12A1

Địa

KK

12,75

Trần Thị Mai Vân

2015-2016

K15

 

72.     

Đồng Thị Lan

Hường

12A1

Đá cầu

Bạc

 

Cao Văn Ngọ

2015-2016

K15

 


 

152