Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Chủ nhật, 10/1/2016, 0:0
Lượt đọc: 699

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐẠT GIẢI GIÁO VIÊN GIỎI THÀNH PHỐ TỪ NĂM 2002 ĐẾN NAY

TT

Họ và tên

Môn

Giải

Năm học

1

Hoàng Văn Hường

Toán

Khuyến khích

2002-2003

2

Nguyễn Quang Vĩnh

Công nghệ

Ba

2005-2006

3

Nguyễn Đăng Khoa

GDCD

Ba

2006-2007

4

Lưu Thị Thanh Hảo

Địa lí

Ba

2007-2008

5

Cao Văn Ngọ

Thể dục

Nhì

2009-2010

6

Nguyễn Đình Quang

Vật lí

Nhì

2011-2012

7

Đàm Thị Hải Đường

Công nghệ

Ba

2011-2012

8

Lê Thị Bích Ngọc

Sinh học

Khuyến khích

2013-2014

9

Vũ Ngọc Hà

Thể dục

Nhì

2013-2014

10

Vương Thị Hạnh

Công nghệ

Nhì

2014-2015

 

152