Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ hai, 14/1/2019, 0:0
Lượt đọc: 836

Cựu học sinh tiêu biểu

TT

Họ và tên

Khóa-Lớp

Chức vụ-Nơi công tác

1

Nguyễn Thị Nga

K1-A4

Tiến sỹ giảng viên Học viện Tài chính

2

Ngô Quang Mạnh

2001-12A3

Trưởng phòng XN môi trường đô thị Sóc Sơn

3

Nguyễn Văn Cường

K2-A3

Trưởng phòng công ty Sam Sung Thái Nguyên

4

Quách Ngọc Anh

K2-A4

Đại úy Đồn trưởng Đồn Công an Trung Giã

5

Trịnh Văn Duy

K2-A5

Phó trưởng phòng Quản lý đô thị UBND huyện Sóc Sơn


98