Thứ ba, 31/8/2021, 18:11
Lượt đọc: 177

Thông báo mời họp CMHS online theo lớp 20h00 ngày 04/9/2021

n*GVCN mở lớp  học Zoom của olm.vn trước thời gian họp 10 phút.

*CMHS tham gia họp đề nghị tắt mic, khi phát biểu thì bật.

Tin cùng chuyên mục

152