Trang thông tin điện tử chính thức của trường THPT Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội
Thứ hai, 29/3/2021, 0:0
Lượt đọc: 239

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 29

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI     

      TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 29

Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 3/4/2021

1. Thực hiện đúng quy chế chuyên môn(Soạn bài, đăng kí đồ dùng dạy học, báo giảng, dự giờ…theo đúng quy định).

2.Thời khóa biểu học trái buổi thay đổi tuần 29 các đồng chí chú ý thực hiện.

3. Tăng cường kiểm tra lấy điểm kttx.

4. Dự giờ đột xuất các đ/c trong tuần

5. Dạy thêm các môn Sinh, Sử, Địa, GDCD các khối ôn thi cuối kì bắt đầu từ tuần 29 mỗi môn 2 buổi (Sử, Địa khối 12: 3 buổi).

6. 14h00 ngày 31/3/2021 kiểm tra toàn diện hồ sơ chuyên môn tổ: TN2, XH1, XH2. Các đ/c để hồ sơ tại phòng hội đồng theo tổ.

7. Các đ/c dạy thêm chủ nhật đề nghị dạy đúng phòng.

8. Các đ/c nghỉ bị mất giờ dạy bù ngay các tuần sau.

 

                                                                                                                                      KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                         Nguyễn Thị Bắc

Tin cùng chuyên mục

98