Trang thông tin điện tử chính thức của trường THPT Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội
Thứ sáu, 15/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 360

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 28

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI     

      TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 28

Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 23/5/2020

1. Thực hiện đúng quy chế chuyên môn

          2. Các đ/c dạy các môn thi tốt nghiệp lớp 12 nhắc học sinh làm đề thi trắc nghiệm trên phần study.hanoi.vn (mỗi học sinh làm ít nhất 01 đề/môn). Từ ngày 16/5 đến 20/5/2020. Ngày 21/5/2020 đ/c Toan sẽ tổng hợp theo lớp và môn. (GVBM) sẽ chịu trách nhiệm môn của mình;Sở tổ chức thi khảo sát ngày 29,30,31/5/2020.

          3. Tăng cường kiểm tra lấy điểm miệng.

4. 8h00 ngày 15/5/2020 kiểm tra lịch báo giảng (kết quả: yêu cầu các đ/c ghi rõ nội dung ôn tập - một số môn chưa ghi rõ).

5. Dạy thêm khối 12 từ ngày 18/5/2020.

6. Môn TD lớp 12A2, 12A5 chuyển lên thứ hai từ ngày 18/5/2020.

                                                                                                             Ngày 15  tháng 5  năm 2020

                                                                                                                     KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                      Nguyễn Thị Bắc

Tin cùng chuyên mục

105