Trang thông tin điện tử chính thức của trường THPT Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội
Thứ sáu, 17/1/2020, 0:0
Lượt đọc: 395

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 24,25

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI     

      TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 24 + 25

Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 01/02/2020

1. Thực hiện đúng quy chế chuyên môn: (Soạn bài, đăng kí đồ dùng dạy học, báo giảng, dự giờ…theo đúng quy định). Các đ/c tổ trưởng, tổ phó kiểm tra lịch báo giảng đúng theo lịch.

2. Tăng cường kiểm tra điểm hệ số 1 đối với HS trước và sau Tết.

          3. Tăng cường dự giờ tổ, nhóm chuyên môn.

4. Ôn HSG khối 10,11

5. Nghỉ học thêm từ tuần 24,25 sang tuần 26 học bình thường theo thời khóa biểu mới thực hiện từ ngày 03/02/2020.

                                                                                                                        Ngày 17  tháng 01  năm 2020

                                                                                                                                       KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                              Nguyễn Thị Bắc

        

Tin cùng chuyên mục

152