Trang thông tin điện tử chính thức của trường THPT Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội
Thứ ba, 14/1/2020, 0:0
Lượt đọc: 396

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 23

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI     

      TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 23

Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 18/01/2020

1. Thực hiện đúng quy chế chuyên môn: (Soạn bài, đăng kí đồ dùng dạy học, báo giảng, dự giờ…theo đúng quy định). Các đ/c tổ trưởng, tổ phó kiểm tra lịch báo giảng đúng theo lịch.

2. Kết quả kiểm tra hồ sơ ngày 08/01/2020 một số đ/c chưa hoàn thiện cần hoàn thiện xong tại phòng đ/c La (chậm nhất 18/01/2020).

3. Các tổ họp chấm điểm thi đua tháng 15/01/2020.

4. Tăng cường dự giờ tổ, nhóm chuyên môn.

5. Các đ/c ôn thi HSG khối 10,11 ghi và kí sổ đầy đủ.

6. Dự giờ các đ/c ( BGH, TTCM, TPCM…) Thứ năm ngày 16/01/2020

- Sáng: + Tiết 1- 10A2 – T. Bằng

             + Tiết 2 – 11A6 – C. Huệ

              + Tiết 3 – 12A3 – C. Dương

- Chiều: + Tiết 4 – 10D8 – T. Chiến

                                                                                                                                                          Ngày 13  tháng 01  năm 2020

                                                                                                                                                                      KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                                                                  Nguyễn Thị Bắc

 

Tin cùng chuyên mục

152