Trang thông tin điện tử chính thức của trường THPT Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội
Thứ ba, 17/11/2020, 0:0
Lượt đọc: 338

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 11

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI     

      TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 11

Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 21/11/2020

1. Thực hiện đúng quy chế chuyên môn: (Soạn bài, đăng kí đồ dùng dạy học, báo giảng, dự giờ, vào điểm…theo đúng quy định).

2. Thực hiện chuyên đề của các tổ theo đúng kế hoạch.

3. Kiểm tra LBG 8h00 ngày 16/11/2020.

5. Đánh giá chung kiểm tra giữa kì: Học sinh tô sai mã đề thi, số thứ,  một số môn đáp án chấm chỉnh sửa nhiều lần, chấm thi phiếu chấm lỗi, giáo viên chấm vào sai điểm dẫn đến học sinh phúc khảo lên điểm nhiều, giáo viên coi thi làm việc riêng. Đề nghị các đồng chí rút kinh nghiệm.

6. Các đồng chí chậm giờ đề nghị xin giờ tự chọn các môn Lí, Hóa những lớp 3 tiết, Anh để dạy cho kịp tiến độ. Đề nghị các đồng chí tổ trưởng đôn đốc.

.

KT.HIỆU TRƯỞNG

          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                         

                                                                                                                                                                                                                                  Nguyễn Thị Bắc

Tin cùng chuyên mục

152