Chào Xuân Mới Kỷ Hợi 2019
Thứ ba, 19/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 3296

Quà tặng thảm cỏ nhân tạo sân bóng đá: 646,5 / 800m2 (200 000đ/m2)

TT Họ và tên tập thể/cá nhân Khóa Lớp GVCN Số m2 Số tiền Địa chỉ - Nơi công tác
1 Phạm Thị Mỹ Phượng K7 A2 T.Minh 50 10,000.000 Công ty Bất động sản Phúc Hưng
2 Nguyễn Thị Nga K1 A4 T.Doãn 15 3,000.000 Tiến sỹ Giảng viên Học viện Tài chính
3 Nguyễn Thế Văn K4 A6 D.Hiền 15 3,000.000 Phó trưởng phòng công ty Sam Sung
4 Nguyễn Văn Hợp K4 A6 D.Hiền 15 3,000.000 Trưởng phòng công ty Sam sung
5 Nguyễn Đức Biên K4 A3 M.Anh 10 2,000.000 Luật gia
6 Đỗ Trọng Hiếu K2 A5 c.Giang a 5 1,000.000 Công ty đường sắt Hà Thái
7 Nguyễn Minh Tuấn K4 A3 M.Anh 5 1,000.000
8 Nguyễn Đăng Tú K4 A3 M.ANh 5 1,000.000 Kỹ sư công ty Viettel
9 Đào Thị Hương K4 A3 M.Anh 2.5 500.000
10 Nguyễn Thị Trang K7 B1 c.Dung a 2.5 500.000 UBND xã Trung Giã
11 Hùng + Hường K7 B2 c.Hạnh 2.5 500.000 Giáo viên
12 Đỗ Ngọc Nam K1 A4 T.Doãn 15 3,000.000 Tổ trưởng Trường THPT Trung Giã
13 Lê Thị Thanh Huyền K2 A5 c.Giang A 10 2,000.000 GV Toán Trường THPT Trung Giã
14 Nguyễn Thị Hạnh 2000 A1 5 1,000.000 Nhân viên trường THPT Trung Giã
15 Nguyễn Thị Thùy Dương K1 A2 5 1,000.000 GV Tin Trường THPT Trung Giã
16 Trần Thị Ngọc Hường K4 A3 M.Anh 5 1,000.000 GV Hóa Trường THPT Trung Giã
17 Trần Thị Vân Anh K4 A6 T.Hiền 5 1,000.000 Kế toán Trường THPT Trung Giã
18 Đỗ Thị Ngọc Khang K3 A3 T.Sơn T 2.5 500.000 GV Tin Trường THPT Trung Giã
18 Nguyễn Thị Thái 2001 A5 2.5 500.000 Giáo viên Trường THPT Trung Giã
20 Khổng Thị Thúy K7 A2 T.Minh 2.5 500.000 Giáo viên Trường THPT Trung Giã
21 Tập thể lớp 2001 A3 D.Hiền 70 14,000.000
22 Tập thể lớp K1 A4 T.Doãn 72.5 14,500.000
23 Tập thể lớp K2 A4 K.Dung 35 7,000.000
24 Tập thể lớp K2 A3 T.Hải 20 4,000.000
25 Tập thể lớp K3 A1 T.Minh 25 5,000.000
26 Tập thể lớp K6 A1 T.Minh 44 8,800.000
27 Tập thể lớp K6 A2 c.Sâm+Lan 30 6,000.000
28 Tập thể lớp K6 B1 c.Bắc 15 3,000.000
29 Tập thể lớp K7 A2 T.Minh 57.5 11,500.000
30 Tập thể lớp K8 A5 T.Hải 50 10,000.000
31 Tập thể lớp K8 A1 T.Hải 25 5,000.000
32 Tập thể lớp K13 A5 c.Hà s 10 2,000.000
33 Tập thể lớp K13 A4 c.Nhàn 12.5 2,500.000
646.5 129,300.000
34 Làm nền, mương,.. K18 K19 K20 121,780.000

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105