Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ sáu, 26/7/2019, 0:0
Lượt đọc: 1760

Thời khóa biểu ôn hè 2019 (Áp dụng từ 01/08)

Thời khóa biểu này dành cho các lớp khối 11 và 12. Mỗi khối học ôn 3 môn học: Toán, Văn, Anh.

Khối 11 học vào các buổi sáng thứ 3, 5, 7. Mỗi buổi 4 tiết, tiết sinh hoạt lớp thực hiện vào sáng thứ 7.

Khối 12 học vào các buổi sáng thứ 2, 4, 6. Mỗi buổi 4 tiết, tiết sinh hoạt thực hiện vào sáng thứ 6.

Chi tiết xin mời thầy cô và các em xem tại tệp đính kèm bên dưới.

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

105