Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ hai, 30/7/2018, 0:0
Lượt đọc: 1187

Thời khóa biểu học ôn hè từ ngày 02/08/2018

Thời khóa biểu này áp dụng cho các lớp học ôn tập trước năm học mới gồm toàn bộ khối 11 và khối 12.

3 môn học ôn tập là toán, văn, anh.

Khối 12 chỉ học vào các buổi sáng thứ 2, 4, 6 mỗi buổi 4 tiết. GVCN lớp sinh hoạt vào tiết 4 ngày thứ 6.

Khối 11 chỉ học vào các buổi sáng thứ 3, 5, 7 mỗi buổi 4 tiết. GVCN lớp sinh hoạt vào tiết 4 ngày thứ 7.

Chi tiết xin mời thầy cô và các em xem nội dung Sheet tương ứng có trong tệp Excel đính kèm.

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

105