Chào Xuân Mới Kỷ Hợi 2019
Thứ hai, 19/2/2018, 0:0
Lượt đọc: 416

TKB số 7 (áp dụng từ ngày 21/02/2018)

Lý do thay đổi:

Cô Khang nghỉ chế độ thai sản

Cô Dương tiếp nhận toàn bộ các lớp cô Khang đã dạy.

Vì vậy sự thay đổi này không ảnh hưởng đến bất cứ thời khóa biểu cá nhân của thầy cô cũng như của lớp nào.

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105