Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ hai, 19/2/2018, 0:0
Lượt đọc: 470

TKB số 7 (áp dụng từ ngày 21/02/2018)

Lý do thay đổi:

Cô Khang nghỉ chế độ thai sản

Cô Dương tiếp nhận toàn bộ các lớp cô Khang đã dạy.

Vì vậy sự thay đổi này không ảnh hưởng đến bất cứ thời khóa biểu cá nhân của thầy cô cũng như của lớp nào.

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

105