Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ tư, 7/3/2018, 0:0
Lượt đọc: 1387

Thời khóa biểu số 7.1 (Áp dụng từ 12/03/2018)

Lý do thay đổi:

- Rút tự chọn một số môn cho môn học khác hoặc giáo viên khác dạy

- Cô giáo Trần Mai Vân bắt đầu đi làm trở lại sau sinh từ ngày 12/03

Để xem nhanh thầy cô và học sinh có thể đặt trỏ vào bảng tính - nhấn tổ hợp phím Ctrl + F

Gõ nội dung tìm kiếm để hiển thị nhanh nội dung cần tìm

 

 

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

105