Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ năm, 14/12/2017, 0:0
Lượt đọc: 477

Thời khóa biểu sô 6 (Áp dụng từ ngày 25/12/2017)

Xin mời quí thầy cô xem tệp đính kèm ở sheet: TKB_Giaovien

Học sinh xem tệp đính kèm ở sheet: TKB_Lop

Xem nhanh bằng cách đặt con trỏ vào bảng Excel --> Nhấn Ctrl + F --> Gõ tên giáo viên/tên lớp --> Tìm kiếm

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

105