Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ sáu, 17/11/2017, 0:0
Lượt đọc: 393

Thời khoá biểu số 5 (Áp dụng từ 20/11)

Lý do thay đổi:

- 2 giáo viên hợp đồng môn Anh nghỉ

- Cô Hiền (anh) nhận thêm các lớp 10A57

- Cô Thuỷ (anh) nhận thêm lớp 11A3

- Cô Huệ (anh) nhận thêm lớp 11A4

- Cô Tùng (anh) nhận thêm lớp 11A6

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

105