Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ sáu, 26/10/2018, 0:0
Lượt đọc: 1756

Thời khóa biểu số 4 (Áp dụng từ ngày 29/10)

Lý do điều chỉnh:

- Cô Đức (văn), cô Hằng (sử) đã học xong lớp "Tư vấn học đường" nên chuyển tiết sinh hoạt về thứ 7

- Cô Bắc, thầy Hải đi học lớp chứng chỉ nâng hạng giáo viên dành cho cán bộ quản lý vào thứ 67

- Thầy Toan, cô Thành, cô Nhàn đi học cao học vào cuối tuần các thứ 67CN

- Thầy Nam, thầy Thịnh học lớp trung cấp chính trị vào các thứ 34

- Thầy Nam, thầy Vĩnh học lớp chứng chỉ "quản lý giáo dục" vào các thứ 56

- Cô Tùng tham gia lớp bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ vào chiều thứ 4567

...

Chi tiết xin mời xem nội dung tệp đính kèm

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

105