Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ bảy, 11/1/2020, 0:0
Lượt đọc: 639

Thời khóa biểu số 3 - Áp dụng từ ngày 03/02/2020

Lý do thay đổi: Cô Thành hóa nghỉ chế độ thai sản từ 03/02/2020

Một số giáo viên nhóm hóa nhận thêm lớp: cô Hà, cô Mai, cô Nga, cô Hường

Hạnh anh rút 1 tiết anh lớp 11D3, thầy Hường nhận thêm 1 tiết toán lớp 11D3

TKB cá nhân của thầy cô khác có thể bị thay đổi thứ tự tiết dạy trong mỗi buổi.

Chi tiết xin mời thầy cô và học sinh xem nội dung tệp đính kèm

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

152