Chào Xuân Mới Kỷ Hợi 2019
Thứ bảy, 7/10/2017, 0:0
Lượt đọc: 310

THời khóa biểu số 3 (áp dụng từ 09/10/2017)

Lý do thay đổi:

- Giáo viên hợp đồng môn GDQP xin nghỉ thai sản;

+ Thầy Bằng nhận thêm 4 tiết GDQP: 10A68910;

+ THầy Phúc nhận thêm 6 tiết GDQP;

- Cô Dương nghỉ thai sản, điều chỉnh phân công chuyên môn nhóm Tin: Thầy Toan thêm 3 tiết, cô Hằng 6 tiết, cô Khang 5 tiết.

- Chi tiết xem nội dung tệp đính kèm;

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105